VŠO nabízí zdarma mezinárodní kurz metodiky řízení projektů udržitelného cestovního ruchu


Vysoká škola obchodní v Praze dbá nejen na vzdělávání svých studentů, ale i na zvyšování kvalifikace odborné veřejnosti z oblasti cestovního ruchu. V září hostí třídenní mezinárodní kurz, který je pro zájemce zadarmo. Zpoplatněná je pouze zkouška, jejímž složením získají absolventi evropský certifikát, který zvýší jejich šance těžit z evropských fondů financování pro roky 2014-2020. Celý kurz bude probíhat v anglickém jazyce, stejně jako zkouška.


[ad#obsah]

 

VŠO bude ve dnech 10. až 12. září 2013 hostit mezinárodní kurz projektového managementu pro udržitelný rozvoj (PM4ESD), který je primárně cílen na odbornou veřejnost. Kurz je zdarma, poplatek ve výši 90 € je požadován pouze za zkoušku, jejímž složením se účastník stane kvalifikovaným Projektovým manažerem PM4ESD® projektů v rámci udržitelného rozvoje cestovního ruchu. Kurz vznikl ve spolupráci NECSTouR (Evropské regionální sítě pro udržitelný a konkurenceschopný cestovní ruch) a iniciativy T4EST – Vzdělávání pro udržitelný evropský cestovní ruch s podporou programu celoživotního vzdělávání Evropské unie. V roce 2013 se totožné kurzy konaly například v Itálii, Portugalsku, Španělsku, Belgii či ve Spojeném království. Jejich sérii ukončuje právě kurz na VŠO v Praze.

 

„Evropský certifikát, který účastníci získají složením zkoušky, zvýší jejich šanci těžit z evropských fondů financování pro roky 2014 – 2020. Je tak nejen dokladem o zvýšení kvalifikace, ale i prostředkem, který svým držitelům umožňuje nadále se v oblasti rozvíjet,“ doplňuje prorektorka pro mezinárodní spolupráci a vnější vztahy na VŠO Alžbeta Kiráľová.

 

Kurz je určen především pracovníkům ve veřejných a soukromých organizacích cestovního ruchu. „Projektový management pro udržitelný cestovní ruch je nová metodika pro navrhování a úspěšnou správu projektů. Očekáváme zájemce z organizací destinačního managementu nebo pracovníky, kteří se podílejí na udržitelném rozvoji cestovního ruchu,“ popisuje Alžbeta Kiráľová.

 

Kurz je jedinečnou vzdělávací příležitostí a zároveň i investicí do budoucna pro zaměstnance pracující na různých úrovních v oblasti udržitelného cestovního ruchu. Školitelé účastníkům představí potřebné nástroje pro správu projektů na lokální, národní, evropské i mezinárodní úrovni. Vyučovaná metodika PM4ESD® snižuje riziko, náklady i potřebný čas na vypracování a zvyšuje úspěšnost projektů.

 

„Účastníci kurzu zažijí tři dny intenzivního tréninkového programu, který kombinuje dynamické přednášky, případové studie a práci ve skupinách. Celý kurz se uskuteční v anglickém jazyce, stejně jako závěrečná zkouška. Autoři kurzu jsou vysoce erudovaní mezinárodní odborníci – Dr. Silvia Barbone, hlavní autorka metodiky a Dr. Xavier Font, celosvětově nejpublikovanější akademik z oblasti udržitelného turismu. Dr. Barbone bude v Praze účastníky kurzu osobně školit“ informuje Alžbeta Kiráľová.

 

„Kapacita kurzu je omezená, proto radíme zájemcům, co nejpohotovější zápis prostřednictvím registračního formuláře na internetových stránkách kurzu http://pm4esd.eu/. Do kurzu se mohou přihlásit i cizinci,“ dodává Alžbeta Kiráľová.

 

Tereza Augustinová


Napsat komentář