VŠO na podzimní maturanty počká


Letošní podzimní kolo maturit končí 21. září a více než 20 tisícům studentů hrozí, že nestihnou na vybranou vysokou školu včas odevzdat maturitní vysvědčení. Vysoká škola obchodní přijímá přihlášky ke studiu pouze s potvrzením o vykonání maturitní zkoušky. Definitivní rozhodnutí o přijetí škola vydá následně po předložení maturitního vysvědčení.

 

 

[ad#obsah]

 

Vysoká škola obchodní v Praze přijímá studenty, kteří dosud neobdrželi maturitní vysvědčení, na základě potvrzení školy o vykonání maturitní zkoušky. Definitivní rozhodnutí o přijetí ke studiu jim zašle po obdržení ověřeného maturitního vysvědčení. Ještě 21. 9. pořádá VŠO den otevřených dveří, kde seznámí zájemce se studijními obory a podmínkami studia. „Naše škola chce umožnit studium i těm, kteří nebyli úspěšní u jarní maturitní zkoušky. Proto jsme se rozhodli, že povinnost předložit maturitní vysvědčení prodloužíme a přihlášky přijmeme i bez nich,“ vysvětluje Jan Lajka, prorektor Vysoké školy obchodní v Praze.

 

Studenty, kteří u prvního ročníku státních maturit na jaře nebyli úspěšní, čeká v nejbližších dnech zkouška opravná. Již teď se ale objevily informace o tom, že někteří maturanti nedostanou maturitní vysvědčení včas, což jim zabrání v přijetí na veřejnou vysokou školu. Kdy studenti vysvědčení obdrží, závisí např. na tom, zda skládají pouze jednu část zkoušky nebo opakují maturitní zkoušku celou. Některé vysoké školy se rozhodly termín pro odevzdání maturitních vysvědčení prodloužit, avšak ani to studentům nemusí stačit.

 

Přestože podle Centra pro zajišťování výsledků vzdělání (CERMAT) by všichni úspěšní maturanti měli svá vysvědčení dostat nejpozději do konce září, podle Vyhlášky MŠMT jsou školy povinny předat maturitní vysvědčení nejpozději do 5. listopadu.

 

 

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., se sídlem ve Spálené ulici na pražském Novém Městě byla založena před deseti lety v roce 2000. Jako neuniverzitní soukromá vysoká škola poskytuje akreditované bakalářské a magisterské studijní programy, kurzy celoživotního vzdělávání a v souvislosti s tím i vědecko-výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost. V současné době ji navštěvuje kolem 3000 studentů prezenčního a kombinovaného studia. Mezi obory studia na VŠO patří například Cestovní ruch, Služby letecké dopravy v cestovním ruchu, Průvodcovská činnost v cestovním ruchu, Management leteckých podniků nebo Management cestovního ruchu.

 

 

Kamila Nosková


Napsat komentář