Veřejná, nebo soukromá: jak si stojí univerzity v očích veřejnosti?


Každý rodič by pro své dítě rád vybral tu nejlepší možnou vysokou školu. Prvním důležitým rozhodnutím může být volba mezi veřejnou, nebo soukromou univerzitou. Privátní školství má v České republice zatím kratší tradici a rodičům tedy chybí osobní zkušenost. Na mezinárodním poli však bývají nejprestižněji hodnocené právě univerzity soukromé a toto přesvědčení pomalu stoupá i u nás. V čem jsou tedy nejmarkantnější rozdíly a jak oba typy škol vnímá široká veřejnost včetně zaměstnavatelů?

 


[ad#obsah]

 

Podávání přihlášek na univerzity je již v plném proudu. Soukromé školy ale nemusí být vždy záchranou sítí, naopak mohou být i první volbou. Na jedné straně je sice nutné počítat s úhradou školného, za to ale některé z nich nabízí výhody, které by se ve veřejném školství těžko hledaly. Ty, podle průzkumu agentury STEMMARK zpracovaném pro University of New York in Prague, pramení zejména z menších tříd, užšího kontaktu s pedagogy, mezinárodního prostředí a také z lepších možností kariérního uplatnění.

 

Když soukromá tak mezinárodní
Téměř tři čtvrtiny dotazovaných ve věku 15-29 let ze zmíněného průzkumu vidí největší výhodu soukromých škol v osobnějším přístupu, který funguje díky menšímu počtu žáků na učitele. Individuální přístup zahrnuje často i častější komunikaci mezi profesory a rodiči. Jako kvalitnější hodnotili respondenti v průzkumu soukromé vysoké školy s mezinárodní výukou a u soukromých škol obecně vyzdvihovali praktický přístup k výuce a vyšší kvalitu zahraničního učitelského sboru. Průzkum také poukazuje na zvýšení vnímání kvality a prestiže privátních univerzit, zejména u mladší věkové kategorie do třiceti let, tedy vrstev, které mají již často s takovými školami zkušenost.

 

Hlavně najít uplatnění
Mezinárodně laděné soukromé univerzity mají výuku také častěji propojenou s praxí, a tak je i hledání zaměstnání snazší. „Konkrétně na University of New York nepřesahuje hodnota nezaměstnaných absolventů 1 %, a tím se řadí do trojice univerzit s nejlepšími republikovými výsledky v tomto ohledu. Mimo výuky čistě v anglickém jazyce nabízí také možnost zisku tak zvaného dvojího titulu, akreditovaného jak v Evropě, tak v Americe. Americké vysokoškolské tituly jsou uznávány po celém světě, zejména pak v amerických a nadnárodních společnostech,“ uvádí Daniel Šťastný, vedoucí katedry obchodní administrativa na UNYP.

 

Náskok díky angličtině
Téměř tři čtvrtiny účastníků průzkumu uvedli, že studium školy v anglickém jazyce dává absolventům náskok při hledaní budoucího zaměstnání. Zaměstnavatelé si také všímají studijních zkušeností z mezinárodního kontextu a mohou pro ně být při výběru uchazečů o pozici rozhodující.

 

Dominik Jezek


Napsat komentář