V USA vloni studovalo 765 Čechů a Češek


Podle každoroční zprávy Open Doors americké organizace Institute of International Education (IIE) studovalo ve školním roce 2010-11 na vysokých školách v USA 765 českých studentů, což představuje proti předchozímu roku pokles o 7 procent.

 

 

[ad#obsah]

 

Pokud se podíváme na jednotlivé úrovně studia, pak z tohoto celkového počtu 43 procent českých studentů navštěvovalo bakalářské a kratší vysokoškolské programy, 33 procent studovalo v navazujících magisterských nebo doktorských stupních, 12 procent působilo v programech nevedoucích k zisku titulu a 9 procent vykonávalo absolventskou praxi.

 

Nejpopulárnějšími státy mezi českými studenty byly Kalifornie, New York, Florida, Massachusetts, Pennsylvania, Texas a Illinois.

 

Největší skupiny českých studentů v bakalářském nebo nižším vysokoškolském studiu se nacházely v pestré směsi škol na od dvouleté City College of San Francisco, přes v ČR nepříliš známé školy jako Lynn University, Texas Tech University nebo University of Texas – El Paso prestižní George Mason University a Harvard University.

 

Co se týká magisterského nebo doktorského studia, první místa v pořadí škol s největšími počty Čechů obsadily Columbia University, University of Chicago, University of Michigan – Ann Arbor, University of Pittsburgh a University of Texas – Austin. Je potěšující, že u navazující studia se ve všech případech jedná o jedny z nejkvalitnějších amerických a světových univerzit.

 

Ann Merrill, regionální koordinátorka oficiální informační sítě EducationUSA, k zastoupení českých studentů na amerických kampusech, říká: “Spojené státy zůstávají právě díky kvalitě a prestiži svého vysokého školství pro české studenty preferovaným cílem studijních pobytů. K úspěchu uchazečů z České republiky určitě přispívá dostupnost komplexních a přesných informací o možnostech studia v USA v Poradenském centru Fulbrightovy komise v Praze a větší zapojení amerických univerzit do aktivit EducationUSA.

 

Studijní poradce Fulbrightovy komise Jakub Tesař dodává: „Čeští studenti, i přes vysoké náklady na studium v USA a současnou nejistou ekonomickou situaci, stále nalézají cesty na americké vysoké školy, a to nejen díky tomu, že v naší organizaci najdou kvalifikovaného průvodce celým procesem od výběru škol přes zjištění možností financování a přípravu přihlášky po odjezd do USA, ale také díky širší nabídce stipendií soukromých nadací a rozšíření Internetu, který umožňuje získat potřebné informace, ať jste kdekoliv. Problémem českých zájemců ovšem kromě financí zůstává i načasování kroků. Na amerických univerzitách probíhá přijímací řízení jiným způsobem a obvykle mnohem dříve než v ČR, zájemci musí tedy začít s přípravou mnohem dříve, než jsou zvyklí z domova, ideálně již v předposledním ročníku střední nebo vysoké školy.

 

Institute of International Education (IIE) se sídlem v New Yorku je přední americkou neziskovou organizací zabývající se mezinárodními výměnami ve vzdělávání a kultuře. Statistické šetření Open Doors IIE provádí již od roku 1919, od sedmdesátých let pak tento průzkum podporuje americké ministerstvo zahraničí U.S. Department of State. Průzkum je založen na dotazníkovém šetření mezi zhruba 3 tisíci akreditovaných amerických vysokých škol. Detailní informace a data lze najít na stránce www.iie.org/opendoors.

 

Poradenské centrum patřící do oficiální informační sítě EducationUSA je součástí Fulbrightovy komise, mezivládní organizace pro vzdělávací výměny s USA. Cílem sítě EducationUSA je aktivní propagace možností studia v USA prostřednictvím, přesných, objektivních, kompexních a včasných informací o amerických vzdělávacích institucích a poskytováním bezplatných poradenských služeb všem zájemcům o získání vzdělání v USA. Webovskou stránku Fulbrightovy komise najdete na www.fulbright.cz.

 

 

Jakub Tesař

 


Napsat komentář