V USA studovalo 700 Čechů, v ČR přes 3000 Američanů


Praha, 12. listopadu 2012 – Podle statistiky Open Doors zabývající se mezinárodní akademickou mobilitou mezi USA a dalšími zeměmi studovalo v uplynulém roce na amerických univerzitách 701 českých studentů. Do České republiky přicestovalo ve školním roce 2010-11 celkem 3 291 amerických studentů.

 


[ad#obsah]

 

Ve srovnání s předchozím rokem byl počet českých studentů v USA nižší o 8,4 procenta. Počet amerických studentů sice také zaznamenal pokles o 3,5 procenta, i přesto ale Česká republika zůstává vedoucí destinací pro americké studium v zahraničí nejen v evropském regionu, ale také globálně. V celosvětovém žebříčku obsadila 18. místo.

 

Hana Ripková, ředitelka Fulbrightovy komise, mezivládní organizace pro vzdělávací výměny mezi Českou republikou a USA, upřesňuje: „Počty amerických studentů v ČR na první pohled sice výrazně převyšují počty českých studentů v USA, ale jedná se o nesrovnatelná čísla, protože je nutné si uvědomit, že zatímco čeští studenti v drtivé většině míří do Spojených států na celé studium, Američané do České republiky přijíždějí na kratší programy v délce semestru nebo školního roku. Navíc jen necelých dvě stě amerických studentů působí přímo na českých univerzitách, studenti spíše volí programy organizované přímo svými školami či specializovanými agenturami.“

 

Co se týká populace českých studentů v USA, 48 procent z nich studovalo v USA bakalářských a dalších pomaturitních programech, 30 procent působilo v navazujícím magisterském a doktorském studiu, 13 procent Čechů na americké univerzitě krátkodobě hostovalo a 9 procent vykonávalo v rámci studentského víza postgraduální praxi.

 

Nejrozsáhlejší českou studentskou populaci najdete ve velkých státech s hodně školami, jako je New York, Kalifornie, Florida, Massachusetts, Texas a Pennsylvanie.

 

Největší skupiny českých studentů v bakalářském nebo nižším vysokoškolském studiu se nacházely v pestré směsi škol od nevýběrové dvouleté City College of San Francisco, přes Kansas State University, která spolupracuje s řadou českých univerzit, nebo malou Grinnell College v Iowe, po University of Colorado – Boulder a Harvard University.

 

Českých studentů navazujícího magisterského či doktorského studia bylo nejvíce na University of Pittsburgh, New York University, University of Texas – El Paso, Georgetown University a Nova Southeastern University.

 

Statistické šetření Open Doors je založeno na dotazníkovém šetření mezi zhruba 3 tisíci akreditovaných amerických vysokých škol. Sledování vývoje počtu studentů provádí organizace Institute of International Education (IIE) již od roku 1919 a od sedmdesátých let je tento průzkum podporován americkým ministerstvem zahraničí U.S. Department of State. IIE se sídlem v New Yorku je přední americkou neziskovou organizací zabývající se mezinárodními výměnami ve vzdělávání a kultuře. Detailní informace a data lze najít na stránce www.iie.org/opendoors.

 

Komise J. Williama Fulbrighta byla založena v roce 1991 na základě mezivládní dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn. Komise spravuje česko-americký program vládních stipendií a poskytuje informační a poradenské služby pro zájemce o studium v USA. Bližší informace o Fulbrightově komisi, včetně seznamu všech českých a amerických stipendistů, naleznete na www.fulbright.cz.

 

 

Jakub Tesař

 


Napsat komentář