V tomto školním roce do USA odjede 38 vládních stipendistů


Ve školním roce 2013-14 vysílá česko-americký vládní stipendijní program do USA celkem 38 stipendistů – pokročilých studentů, akademických pracovníků, ale i několik zástupců neziskovek či učitele. Pobyt v USA jim dává příležitost studovat, vyučovat nebo pracovat na svých výzkumných projektech a získávat tak odborné zkušenosti, které mohou po návratu uplatnit v České republice.


[ad#obsah]

 

 

Stipendisté na své projekty získali štědrou podporu v rámci některého z programů sponzorovaných českou a americkou vládou a spravovaných Komisí J. Williama Fulbrighta.

 

Účastníci budou působit na řadě institucí, včetně velmi prestižních a známých vysokých škol jako jsou např. Brown, Berkeley, Columbia, Cornell, Emory, Georgetown, Harvard, New York University, UCLA, University of Colorado Boulder, University of Michigan, Virginia Tech, University of Washington, University of Texas Austin, University of Minnesota a další.

 

„Naši letošní stipendisté jsou odborníci z mnoha akademických oborů i pracovišť, studenti, vědci, přednášející. Kromě toho posíláme do USA i učitele základních a středních škol na výměnu s jejich americkými kolegy, kratším pobytem se snažíme přispět ke zkvalitnění práce českých neziskových organizací i třeba špičkových lékařských týmů. Programy Fulbrightovy komise nejen pomáhají českým školám a univerzitám, ale mnohdy propagují i vysokou kvalitu naší vědy ve Spojených státech a bývají prvním impulsem k navázání spolupráce s americkými kolegy na univerzitách,“ říká Hana Ripková, ředitelka Fulbrightovy komise.

 

V USA tak letos budou na výzkumném pobytu studenti doktorských programů jako bioložka Jana Horáková z Technické univerzity v Liberci, která bude řešit použití nanomateriálů při náhradě cévních tkání s týmem Michiganské technické univerzity. Architektka Klára Mergerová se bude na Kolumbijské univerzitě věnovat americké architektuře 50. a 60. let. Výzkum filoložky Lindy Nepivodové z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity pomůže přenést dlouholeté zkušenosti jejích kolegů ze Cincinnatti s testováním žáků do českých podmínek. V kategorii vědců bude robotik Jan Faigl z Elektrotechnické fakulty ČVUT spolupracovat s kolegy ze Southern California University. Amerikanistka Blanka Maděrová z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se bude na Harvardu zabývat vlivem americké alternativní hudební scény na české interpretky. Hydrobiolog Milan Říha z Jihočeské univerzity a jeho hostitelé z katedry přírodních zdrojů Cornellovy univerzity budou studovat rozmanitost rybích populací.

 

V rámci Proshek-Fulbrightova programu pro české lékaře se na University of Minnessotta v Minneapolis vypraví diabetoložka Lenka Vargová z IKEMu zkoumat možnosti transplantace pankreatických ostrůvků při léčbě cukrovky.

 

Letošní novinkou mezi programy je Letní škola sociálního podnikání, jejímž cílem je evropským studentům představit americkou kulturu, společnost a zkušenosti se sociálním podnikáním. Na tento letní institut letos jako vůbec první zástupkyně České republiky vyjela romská studentka sociální práce Andrea Červeňáková z Ostravské univerzity.

 

Počet českých stipendistů, kteří od založení Fulbrightovy komise v roce 1991 získali Fulbrightovo stipendium tak přesáhne 750. Díky štědré podpoře Ministerstva školství i americké strany patří česko-americký program dokonce mezi ty větší v Evropě, lídrem je hlavně v počtu vysílaných vědců a přednášejících.

 

Seznam všech stipendistů se základními informacemi o nich a seznam všech otevřených programů je k dispozici na webu Fulbrightovy komise www.fulbright.cz/stipendia. Uzávěrky přihlášek do všech programů jsou obvykle na podzim a v zimě.

 

Posláním Komise J. Williama Fulbrighta je podpora vzájemného porozumění mezi občany České republiky a USA prostřednictvím vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn. Komise za tím účelem spravuje česko-americký program vládních stipendií a poskytuje informační a poradenské služby pro zájemce o studium v USA. Bližší informace o Fulbrightově komisi naleznete na www.fulbright.cz.

 

Hana Ripková


Napsat komentář