Už žádná pračka A+++. Co se mění s novými štítky?


Od 19. března 2021 musejí být všechny spotřebiče z pěti vybraných skupin, například pračky, myčky nádobí či ledničky, opatřeny novým energetickým štítkem. Nově se stupnice energetických tříd vracejí k původní škále A až G a došlo i k úpravě informací, které štítky nesou. Současně vešel 1. března v platnost balíček nových nařízení vztahujících se k takzvanému ekodesignu, která napomáhají oběhovému hospodářství. Evropská unie očekává, že díky energetickým štítkům a novým pravidlům pro ekodesign dosáhne do roku 2030 celkové roční úspory kolem 132 TWh.

Energetické štítky byly poprvé zavedeny v roce 1995 a jejich cíl byl od počátku jasný: pomoci spotřebitelům vybrat si spotřebiče s menší spotřebou energie, což je nejen ekologicky, ale i ekonomicky výhodné. Myšlenka byla úspěšná – podle reportu Eurobarometr 492 z konce roku 2019 zná energetické štítky 93 % evropských spotřebitelů a 79 % je při nákupu nového spotřebiče bere v potaz. Dobře je přijali i Češi. „Naši zákazníci se o energetickou náročnost spotřebičů zajímají, je to dokonce jeden z nejdůležitějších parametrů při výběru,“ uvádí Tomáš Urban, divizní ředitel pro nákup a prodej z Alza.cz. „Ať už vezmeme v potaz jakoukoliv kategorii domácích spotřebičů, vždy v ní evidujeme největší zájem právě o energeticky nejúspornější spotřebiče. Vůbec nejdůležitější je energetická účinnost pro kupující u kategorií praček, sušiček, myček, ledniček a mrazniček,“ dodává.

Staronová stupnice, nové informace i QR kód

Během svého fungování byl koncept několikrát aktualizován, například v roce 2010 do něj k původním energetickým třídám A až G přibyly třídy A+, A++ a A+++, do nichž se aktuálně řadí většina nejnovějších spotřebičů, zatímco spodnější třídy zůstávají skoro neobsazené. V letošním roce přichází další velká aktualizace energetických štítků, která se ve snaze o větší přehlednost vrací právě k původní stupnici. „Nově se tak spotřebiče dosud spadající do nejvyšších tříd A+ až A+++ mohou objevit ve třídách B až D. To ovšem vůbec neznamená, že se nějak mění jejich faktická úspornost, pořád lidem ušetří úplně stejně energií jako před přeštítkováním. Třída A by zatím měla zůstat prázdná a poskytnout tak prostor pro budoucí ještě úspornější inovace,“ popisuje David Vandrovec, generální ředitel společností REMA, které v tuzemsku zajišťují zpětný odběr a recyklaci elektroodpadu, jehož objemově nejpodstatnější část zabírají právě domácí spotřebiče.

Nové energetické štítky se týkají zatím šesti skupin výrobků, jimiž jsou myčky nádobí, pračky a pračky se sušičkou, chladničky a chladničky pro skladování vína, svítidla, elektronické displeje, včetně displejů televizorů, monitorů a digitálních informačních displejů a chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí. Poslední jmenovaná skupina je přitom co do označování štítky nováčkem. V platnost nové energetické štítky vešly 1. března 2021, respektive v případě svítidel vejdou 1. září 2021. Do 18. března však ještě kvůli náročnosti procesu přeštítkování platilo přechodné období, kdy se na spotřebičích mohl objevit starý štítek. Od 19. března ovšem staré štítky ztrácejí platnost a spotřebiče z uvedených kategorií mohou být označeny už jen tím novým.

Nové energetické štítky podle druhu výrobku neuvádějí jen spotřebu elektřiny, ale také jiné informace, ať už týkající se energií nebo dalších vlastností daného výrobku – u praček se sušičkou na nich najdete například i dobu trvání cyklu. Výrazným prvkem nových štítků je QR kód, přes který se spotřebitelé budou moci dostat k oficiálním údajům z databáze EPREL, do níž mají výrobci povinnost registrovat své produkty.

Nová pravidla ekodesignu: Výrobci musejí zajistit náhradní díly i pro roky staré výrobky

Společně s novými energetickými štítky začala od 1. března letošního roku platit i nová pravidla pro takzvaný ekodesign. Upraveny byly kupříkladu požadavky na minimální energetickou účinnost, došlo i k posílení práva spotřebitelů na opravu, což je jedním ze základů cirkulární ekonomiky. „Výrobci či dovozci spotřebičů budou nově povinni nabízet profesionálním opravářům klíčové náhradní díly pro jednotlivé modely svých produktů, a po dobu nejméně 7 až 10 let od chvíle, kdy byl na evropský trh dodán poslední kus daného modelu. Některé náhradní díly musejí výrobci nabízet i koncovým spotřebitelům, opět i léta poté, co je ukončen prodej daného modelu,“ doplňuje David Vandrovec s tím, že nová pravidla pro ekodesign dále také usnadňují demontáž a recyklaci spotřebičů po skončení jejich životnosti.

Nové energetické štítky by dle odhadů Evropské komise měly do roku 2030 přinést celkovou roční úsporu elektrické energie ve výši 38 TWh, tedy 38 milionů MWh. Balíček nařízení o ekodesignu by pak měl do roku 2030 celkově uspořit dalších 94 TWh ročně. Pro srovnání, v roce 2019 činila celková spotřeba elektrické energie v České republice asi 74 TWh.

O společnostech REMA Systém, REMA Battery, REMA PV Systém, REMA AOS

Hlavními aktivitami čtyřlístku společností pod značkou REMA jsou služby zabezpečující zpětný odběr a recyklaci elektrických a elektronických zařízení (jako jsou pračky, lednice, televize, počítače, tiskárny, mobily a další), baterií, akumulátorů a solárních panelů.

Od roku 2016 je mezi společnostmi zařazena REMA AOS, která čeká na autorizaci s cílem poskytovat služby sdruženého plnění v oblasti obalů a odpadů z obalů.

Svým klientům REMA nabízí odborné a komplexní řešení na cestě ke splnění legislativních povinností, běžným spotřebitelům pomoc a jednoduché vyřešení starostí s nepotřebnými či vysloužilými spotřebiči, bateriemi, akumulátory a solárními články. V oblasti ochrany životního prostředí REMA působí od roku 2005, od kdy provozuje systém pro zpětný odběr a recyklaci vyřazených elektrozařízení.

Markéta Faltysová


Napsat komentář