Univerzita v Krakově udělila Lakšmímu Mittalovi čestný doktorát


Lakšmí N. Mittal, předseda představenstva a generální ředitel skupiny ArcelorMittal, která má podnik také v Ostravě, dnes získal čestný doktorát. Čestnou vědeckou hodnost doctor honoris causa obdržel od Akademického senátu Technické a vědecké univerzity AGH v Krakově. Slavnostního předání se zúčastnili i zástupci ArcelorMittal Ostrava a odborníci z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.


[ad#obsah]

 

Jak bylo uvedeno v důvodové zprávě, čestný titul byl Lakšmímu Mittalovi udělen za „Přínos ke strategickému rozvoji a konsolidaci světového ocelářského trhu, restrukturalizaci a modernizaci hutnictví v Polsku a za dlouhodobou vědeckou spolupráci s univerzitou AGH, jakož i za rozšíření praktických znalostí studentů univerzity a nabídku atraktivních studijních míst pro absolventy univerzity.“ Udělit Lakšmímu Mittalovi čestný doktorát se Akademický senát krakovské univerzity AGH rozhodl 31. října 2012. Navrhovatelem byl prof. Miroslaw Karbowniczek z fakulty hutního inženýrství. Návrh byl projednán se senáty Technické univerzity v Czestochowe a Slezské technické univerzity.

 

I huť ArcelorMittal v Ostravě dlouhodobě podporuje místní technickou univerzitu. S Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou v Ostravě spolupracuje v oblasti vědy a výzkumu, konferenční a publikační činnosti a také podpory nejlepších studentských prací. Studenti a akademičtí pracovníci tak mají možnost své znalosti aplikovat přímo v podnikové praxi.

 

 

ArcelorMittal Ostrava a.s. je největší hutní komplex v České republice a patří do největší světové ocelářské a těžařské skupiny ArcelorMittal. Roční kapacita výroby společnosti je 3 miliony tun oceli, zhruba 50 % produkce se exportuje do více než 60 zemí světa. Skupina ArcelorMittal zaměstnává v ČR s dceřinými společnostmi více než 7,5 tisíc zaměstnanců. Průměrná mzda zaměstnanců v roce 2011 činila 32 796 korun. ArcelorMittal Ostrava vyrábí železo a ocel v souladu s veškerou ekologickou legislativou. Již dnes splňuje limity EU, které určuje nejlepší dostupná technika (BAT) a vstoupí v platnost až od roku 2016. Jediným akcionářem je ArcelorMittal Holdings A. G.

 

Skupina ArcelorMittal je největší ocelářskou a těžařskou společností na světě. Zaujímá vedoucí postavení na všech hlavních trzích s ocelí: v automobilovém průmyslu a stavebnictví a v sektoru obalové oceli a oceli pro výrobu domácích spotřebičů. Je špičkou ve výzkumu a vývoji a má vlastní zdroje surovin. V roce 2011 dosáhla skupina ArcelorMittal tržeb ve výši 94 miliard USD a vyrobila 91,9 milionu tun surové oceli, což představuje cca 6 % celosvětové výroby oceli. Skupina je kótována na burzách cenných papírů v New Yorku, Amsterdamu, Paříži, Bruselu, Lucembursku, Barceloně, Bilbau, Madridu a Valencii.

 

 

Barbora Černá Dvořáková

 


Napsat komentář