Univerzita Pardubice zahajuje rekonstrukci nejstarší budovy – vznikne zázemí pro vzdělání a výzkum


Univerzita Pardubice může zahájit rekonstrukci své nejstarší, historicky cenné a památkově chráněné budovy na náměstí Čs. legií v centru města. V úterý 9. srpna podepíše rektor univerzity smlouvu se stavební společností, která provede rekonstrukci objektu.

 

 

[ad#obsah]

 

V úterý 9. srpna se na Univerzitě Pardubice sejdou zástupci obou smluvních stran k podpisu Smlouvy o dílo na provedení stavby. Univerzitu Pardubice zastupuje rektor prof. Ing. Miroslav Ludwig a akciovou společnost Metrostav její generální ředitel Ing. Pavel Pilát. Společnost Metrostav, a. s., zvítězila ve veřejném výběrovém řízení na dodavatele stavby, vyhlášeném 1. dubna tohoto roku, do něhož se přihlásilo 11 subjektů. Smlouva bude podepsána v zasedací místnosti rektorátu univerzity v 10:30 hodin.

 

Nejstarší budova univerzity v centru města projde rozsáhlou rekonstrukcí díky finančním prostředkům, které Univerzita Pardubice získala z fondů Evropské unie počátkem roku na realizaci projektu s názvem Univerzitní IT pro vzdělání a výzkum (UNIT). „Vznikne zde moderní, špičkově technicky, informačně i technologicky vybavené zázemí pro výuku, výzkum a vývoj, které bude sloužit především pro studenty doktorských studijních programů, a to napříč všemi fakultami,“ popisuje rektor Miroslav Ludwig. V průběhu rekonstrukce budou odstraněny některé staré zátěže a dojde také k výraznému snížení energetické náročnosti objektu. Vlastní stavební část rekonstrukce budovy by měla být dokončena do poloviny roku 2012. Následně bude vybudována špičková informační a technologická infrastruktura, laboratoře s nejmodernějšími technologiemi, především specializovanými hardwarovými a softwarovými produkty a přístupy k elektronickým informačním zdrojům.

 

V objektu bude vybudováno 15 specializovaných laboratoří pro 140 studentů, 16 učeben s celkovou kapacitou 210 studentů. Zrekonstruované a rozšířené plochy tak nabídnou 4 054 m2, z toho asi polovinu budou tvořit plochy spojené s výukou či výzkumem,“ shrnuje rektor.

 

Nové vědecko-výzkumné zázemí v celkové hodnotě téměř 300 miliónů korun, které by mělo na Univerzitě Pardubice vzniknout do konce roku 2013, významně zkvalitní univerzitní infrastrukturu pro vzdělávání úzce propojené s výzkumem a posílí IT kompetence a interdisciplinaritu vědecko-výzkumné práce a přípravy zejména mladých badatelů a studentů doktorských studijních programů.

 

Součástí projektu je rovněž poskytování služeb v oblasti poradenství a kariérní přípravy studentů a absolventů doktorských studijních programů. Nové, doposud chybějící, zázemí tak umožní další rozvoj doktorských studijních programů Univerzity Pardubice jakožto nejvyšší formy vysokoškolského vzdělávání a přípravy mladých výzkumníků k vědecké práci.

 

Projekt UNIT je financován z prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro Inovace (OP VaVpI) v Prioritní ose 4: Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem.

 

 

Valerie Wágnerová


Napsat komentář