Univerzita Pardubice veze vědu a techniku za žáky na dvory škol Pardubicka


Ve středu 17. a čtvrtek 18. dubna a následující týden 24. a 25. dubna vyrazí hned několik týmů akademiků a vysokoškoláků Univerzity Pardubice na vybrané základní školy a gymnázia Pardubického kraje, aby přiblížily žákům svět moderní vědy zajímavými a zábavnými naučnými demonstracemi a pokusy. Akce nese název „VĚDA A TECHNIKA NA DVORECH ŠKOL“.


[ad#obsah]

 

Univerzita Pardubice a jejích pět fakult – Fakulta chemicko-technologická, Fakulta ekonomicko-správní, Fakulta zdravotnických studií, Dopravní fakulta Jana Pernera a Fakulta elektrotechniky a informatiky – připravily pro studenty a žáky škol zážitkové dílny, jejichž cílem je ukázat svět moderních technologií a technické a přírodovědné disciplíny hravou a zábavnou formou.

 

Putování po základních školách a gymnáziích začíná ve středu 17. dubna, kdy univerzitní tým navštíví Základní školu ve Svítkově u Pardubic. Další zastávkou ve čtvrtek 18. dubna bude základní škola Mistra Choceňského v Chocni. O týden později ve středu 24. dubna zavítá univerzitní tým na Gymnázium K. V. Raise v Hlinsku v Čechách, odkud se ve čtvrtek 25. dubna přestěhuje na Základní školu Zámecká v Litomyšli.

 

Pro žáky a další zvědavce budou na každé škole připravena stanoviště vždy tří fakult plná zajímavostí ze světa chemie, matematiky a počtů, robotiky a elektroniky, ukázky první pomoci nebo měření tvrdosti stavebních materiálů, žáci se seznámí například s termokamerou. Na stanovištích si budou moci žáci sami vyzkoušet celou řadu pokusů, matematických hrátek nebo programování.

 

„Děti a mladí lidé se seznámí např. s kouzlem dělení barev a zjistí, jak se provádí identifikace osob podle otisků prstů, vyzkouší si separaci DNA z ovoce nebo zeleniny. Záchranáři se předvedou přímo v akci, a porodníci na modelu demonstrují samotný porod. Protože jsou děti, vedle seniorů, nejvíce ohroženou skupinou při přijetí falešné bankovky, zařadili jsme dílnu, v níž se naučí rozeznávat ochranné prvky na bankovkách,“ popisuje ukázky demonstrací koordinátorka akce Věda a technika na dvorech škol Ing. arch. Iva Svobodová.

 

„Další fakulty mají připravené roboty či inverzní kyvadlo. Žáci se budou moci podívat, jak se mění potenciální energie na kinetickou. Že i matematika může být zábavná, ukáží fraktály, které jsou nejen krásné, ale připomínají nám často objekty z přírody,“ pokračuje koordinátorka akce.

 

Program plný zajímavostí a zábavy startuje na vybraných školách s prvním zvoněním. Univerzitní vědecký tým bude připraven vysvětlovat podstatu vybraných jevů, pokusů a demonstrací až do 16 hodin.

 

Dvory škol jsou otevřené v odpoledních hodinách i návštěvníkům z řad veřejnosti.

 

Zážitková akce „Věda a technika na dvorech škol“ je pořádána v rámci projektu nesoucího název Brána vědě/ní otevřená – BRAVO, CZ.1.07/2.3.00/35.0024, dvouletého projektu, který Univerzita Pardubice realizuje od loňského roku a který je zaměřený na popularizaci vědy a výzkumu.
Formou kontaktních populárně-naučných zážitkových akcí, demonstrací, exkurzí, přednášek, kroužků, besed a dalších akcí chce Univerzita Pardubice aktivně zapojit mladou generaci do poznávání světa a ukázat jí i veřejnosti zábavnou a zajímavou formou svět moderní vědy a výzkumu a rovněž pěstované disciplíny zejména odborných pracovišť sedmi svých fakult.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Valerie Wágnerová


Napsat komentář