Univerzita Pardubice – dny otevřených dveří pro zájemce o VŠ studium


Ve čtvrtek 10. ledna bude na Univerzitě Pardubice zahájena série dnů otevřených dveří, které pořádá během následujících dní všech 7 fakult univerzity pro uchazeče o vysokoškolské studium. Nabízí se možnost výběru ze 122 zajímavých oborů.

 

 


[ad#obsah]

 

 

Jako první mohou zájemci o vysokoškolské studium navštívit ve čtvrtek 10. ledna hned dvě fakultyDopravní fakultu Jana Pernera a Fakultu zdravotnických studií. Po nich pak následují dny otevřených dveří dalších pěti fakult univerzity:

Univerzita Pardubice

fakulta:

den otevřených dveří přípravný kurz podání přihlášek

k bakalářskému studiu do

Dopravní fakulta Jana Pernera čtvrtek 10. ledna

(10:00 univerzitní aula)

z matematiky a fyziky

(pro přijaté uchazeče)

15. března
Fakulta zdravotnických studií čtvrtek 10. ledna

(15:30 areál fakulty v Průmyslové ulici 395)

28. února
Fakulta ekonomicko-správní pondělí 14. ledna

(10:00 a 13:00 univerzitní aula)

z matematiky 15. března
Fakulta chemicko-technologická středa 16. ledna

(10:00 areál fakulty v univerzitním kampusu)

31. března
Fakulta filozofická čtvrtek 17. ledna

(9:00 a 11:00

univerzitní aula

– dle příslušných oborů)

z angličtiny, němčiny, humanitních studií, filozofie a sociální antropologie 28. února
Fakulta restaurování

v Litomyšli

pátek 18. ledna

(10:00 budova fakulty v Jiráskově ulici 3 v Litomyšli)

17. května
Fakulta elektrotechniky a informatiky pátek 25. ledna

(10:00 budova fakulty

na nám. Čs. legií 565)

31. března

 

Fakulty Univerzity Pardubice nabízejí uchazečům širokou škálu studijních oborů řady disciplín v bakalářském, magisterském a doktorském stupni studia – celkem v 64 studijních programech se 122 obory. Vloni přišlo na univerzitu přes 11,5 tisíce (11 622) přihlášek.

 

Do 53 oborů bakalářského studia (v 27 studijních programech) budou fakulty přijímat na 4 tisíce uchazečů/ středoškoláků, kteří budou mít v rámci studia možnost strávit i jeden nebo dva semestry na některé ze 190 partnerských vysokých škol v zahraničí.

 

Během dnů otevřených dveří budou mít možnost zájemci o studium na vysoké škole v Pardubicích:

– získat podrobné informace o studijní nabídce a přijímacím řízení pro akademický rok 2013/2014, o studijním zázemí a dalších podmínkách vysokoškolského studia a života na pardubické univerzitě, ale i o možnostech uplatnění po absolvování studia;

 

– absolvovat PROHLÍDKY speciálních laboratoří a učeben fakult a moderního areálu univerzitního kampusu, v němž se nachází také univerzitní knihovna, vysokoškolské koleje i menza, tělovýchovný areál a další komfortní zázemí pro studium a volný čas vysokoškoláků;

 

seznámit se se zákulisím některých nabízených oborů interaktním způsobem na speciálních demonstračních stáncích, s ukázkami experimentů, laboratorních postupů, her a zajímavostí ze světa moderní vědy v rámci části programu s názvem Brána vědění otevřená;

 

seznámit se s možnostmi studia osob se speciálními vzdělávacími potřebami (handikapovaných osob) v rámci programu, který připravila pro dny otevřených dveří akademická poradna a projekt Univerzita a kampus bez bariér.

 

 

Některé fakulty nabízejí v prvních měsících roku 2013 PŘÍPRAVNÉ KURZY, které by měly zájemcům o studium pomoci s přípravou na přijímací zkoušky (např. ekonomicko-správní fakulta z matematiky a filozofická fakulta z anglického nebo německého jazyka, filozofie, humanitních studií či sociální antropologie), případně přijatým studentům-nováčkům pomohou lépe zvládnout některé předměty v prvních měsících vlastního vysokoškolského studia (dopravní fakulta pořádá letní kurz z matematiky a fyziky, fakulta restaurování úvodní plenérový kurz a chemicko-technologická fakulta úvodní chemický kurz pro přijaté studenty v září).

 

 

SLUŽBA ELEKTRONICKÉHO INFOSERVISU pro uchazeče o studium ZDARMA

Zájemci o studium mohou využít speciální informační službu univerzity a v pohodlí domova i na cestách dostanou všechny potřebné informace k přijímacímu řízení a ke studiu na univerzitě přímo do své e-mailové schránky.

 

Jediné, co potřebují zájemci udělat, je: zaregistrovat se pro odběr zpráv na webové stránce univerzity. Elektronická informační služba jim pak potřebné informace a zajímavosti pro vstup na vysokou školu pošle. Službu zasílání informací zaregistrovaným zájemcům poskytuje univerzita ZDARMA.

 

Výhodou registrace je přednostní získání aktuálních informací k přijímacímu řízení, možnost dozvědět se informace z jedné i více fakult, získat ukázky přijímacích testů z minulých let a rady a tipy např. jak správně vyplnit přihlášku ke studiu. V neposlední řadě též informace o univerzitním kampusu, stravování v menze, bydlení na kolejích i volnočasových aktivitách pardubických vysokoškoláků.

 

NAVÍC! – Každý 100. zaregistrovaný zájemce dostane od univerzity DÁREK.

 

Registraci mohou zájemci o novou informační službu provést také s využitím nejmodernějších technologií přímo ze svého mobilu přes tzv. QR kód. Vyfotografováním speciálního obrazce tvořeného černobílými čtvercovými bloky dojde k přenosu dat a propojení přímo na webovou stránku Univerzity Pardubice, kde zájemci provedou registraci k odběru aktuálních zpráv a informací k přijímacímu řízení.

 

Další informace naleznou uchazeči o vysokoškolské studium na webových stránkách univerzity www.uni-pardubice.cz a jednotivých fakult, v řadě tištěných materiálů, podrobnější dotazy zodpoví pracovníci jednotlivých studijních oddělení a poradenských center fakult, a to nejen na vyhlášených dnech otevřených dveří.

 

Na Univerzitě Pardubice studuje v letošním akademickém roce 2012/2013 téměř 11 tisíc vysokoškoláků.

 

 

Valerie Wágnerová

 


Napsat komentář