Univerzita Palackého přijala téměř 31 tisíc přihlášek


Univerzita Palackého registruje k 5. březnu 30 874 podaných přihlášek ke studiu v akademickém roce 2013/2014. Toto číslo ale ještě není konečné: na některé obory se uchazeči mohou pořád hlásit. Největší zájem je o studium na filozofické a pedagogické fakultě. Každá z nich registruje více než osm tisíc přihlášek.

 


[ad#obsah]

 

„Jsem rád, že zájem uchazečů o studium na Univerzitě Palackého je stále tak vysoký. Počet přihlášek i letos překročí třicet jedna tisíc. Ve srovnání s rokem 2012 je aktuální číslo téměř totožné. A také mě velmi těší nárůst zájmu uchazečů o studium na fakultách zdravotnických věd a tělesné kultury,“ řekl doc. Vít Zouhar, prorektor pro studijní záležitosti. Stále však nejde o konečný počet přihlášek podaných ke studiu na UP. Ještě totiž přicházejí poplatky, se kterými se podané přihlášky párují. V nabídce UP je pak ještě několik oborů, na něž se lze hlásit i po 28. únoru.

 

Přihlášky ještě přijímáme!

Zájemci se mohou stále hlásit na teologickou, filozofickou a pedagogickou fakultu. Termín pro podání přihlášek na většinu oborů na Cyrilometodějské teologické fakultě UP byl prodloužen, a to do 31. března. Prodloužený termín se týká také oborů, které fakulta realizuje ve spolupráci s vyšší odbornou školou. „Termín pro podání přihlášek na bakalářské obory realizované s CARITAS-VOŠs Olomouc je možné podávat až do 30. dubna 2013,“ uvedla Jana Zajacová ze studijního oddělení CMTF.

 

Filozofická fakulta má do 15. března stále otevřen dvouobor Obecná lingvistika a teorie komunikace v kombinaci se všemi dvouobory, které fakulta nabízí.

 

Pedagogická fakulta nabízí možnost podat přihlášku na učitelství němčiny. „Naše fakulta u navazujícího magisterského studia Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ v kombinované formě prodloužila příjem přihlášek do 20. května 2013. Jedná se dvouoborové studium,“ zdůraznila vedoucí studijního oddělení PdF Libuše Lysáková.

 

Počty přihlášek podle fakult

Fakulta Počet přihlášek 2012 Počet přihlášek 2013
Cyrilometodějská teologická fakulta 739 721
Filozofická fakulta 8 436 8 358
Lékařská fakulta 3 258 3 130
Přírodovědecká fakulta 3 879 3 993
Pedagogická fakulta 10 065 8 242
Fakulta tělesné kultury 2 172 2 250
Právnická fakulta 2 795 2 567
Fakulta zdravotnických věd 1 487 1 613

 

TOP obory

Pozici nejžádanějšího oboru obsadilo Všeobecné lékařství na lékařské fakultě – přišlo více než dva tisíce přihlášek. Svou výbornou pozici si udržel také obor Právo, realizovaný Právnickou fakultou UP – zájemců o jeho studium je téměř dva tisíce. Mezi atraktivní obory se už tradičně počítá Psychologie na filozofické fakultě a Pedagogika-veřejná správa na fakultě pedagogické.

Obor fakulta počet přihlášek
Všeobecné lékařství LF 2 006
Právo PF 1 918
Zubní lékařství LF 1 124
Pedagogika-veřejná správa PdF 925
Psychologie FF 775
Pedagogika-sociální práce PdF 745
Učitelství pro mateřské školy PdF 623
Žurnalistika FF 460
Fyzioterapie FZV 428
Anglická filologie FF 351
Matematika-ekonomie se

zaměřením na bankovnictví

PřF 297
Fyzioterapie FTK 270
Molekulární a buněčná biologie PřF 238
Aplikovaná informatika PřF 231
Rekreologie FTK 230

 

Lenka Skácelíková


Napsat komentář