Univerzita Palackého letos oslaví 440 let


Univerzita Palackého, druhá nejstarší univerzita v českých zemích, si připomene 22. ledna první významné datum vztahující se k jejímu vzniku. Přesně před 440 lety totiž papež Řehoř XIII. potvrdil donaci biskupa Viléma Prusinovského pro olomouckou kolej Tovaryšstva Ježíšova a svěřil ji do péče a ochrany olomoucké kapituly a olomouckého biskupa Jana Grodeckého z Brodů. Od tohoto okamžiku se začala psát historie vysokého učení v Olomouci.


[ad#obsah]

 

Tři „dvojková“ data
Jednalo se o první krok k tomu, aby se ještě téhož roku, přesně o jedenáct měsíců později, stala Olomouc plnohodnotným členem tehdy ještě nepříliš početné rodiny světových univerzitních měst. „Vznik univerzity byl dovršen 22. prosince 1573, kdy na základě žádosti rektora olomoucké jezuitské koleje a gymnázia Hurtada Péreze adresované císaři, byla olomoucké akademii přiznána promoční práva,“ upřesňuje tehdejší vývoj profesor Jiří Fiala z filozofické fakulty. Ačkoli výuka byla na škole zahájena až o tři roky později, kdy absolvovalo imatrikulaci 85 studentů, počátek vysokého učení v Olomouci se vztahuje právě k datům 22. ledna a 22. prosince 1573.
V Olomouci tehdy vznikly pouze dvě fakulty – fakulta svobodných umění (filozofická) a teologická. Není bez zajímavosti, že jezuité vzdělávali i světské studenty, a to zdarma. Pro nemajetné navíc vytvořili řadu nadací. První vyučující pak pocházeli především ze Španělska, Německa a Nizozemí, na akademii se však objevovali i Angličané a Skotové. Příznačně je mezinárodní prostředí vlastní univerzitě i dnes, kdy na ní vyučuje více než 120 cizinců a šest stovek studentů ze šedesáti zemí světa si každoročně vybírá Olomouc za místo svého studijního pobytu.

 

Univerzita včera a dnes
Pohled na vývoj olomoucké univerzity v průběhu čtyř staletí je doslova vhledem do dějin českých zemí. Zrušení jezuitského řádu, třicetiletá válka, revoluční rok 1848, vznik republiky, okupace či studentské bouře v letech 1939 a 1989 – to vše se na vývoji univerzity podepsalo. Dnes patří Univerzita Palackého v Olomouci reprezentovaná osmi fakultami a 23 tisíci studenty k nejprestižnějším a největším vysokým školám u nás. Více než dva a půl tisíce zaměstnanců z ní dělá také druhého největšího zaměstnavatele v Olomouci a jednoho z největších v kraji, nemluvě o dalších pracovních příležitostech, která přinesou dokončovaná výzkumná centra. „Univerzita se po celé minulé období neuzavírala do sebe. Stále častěji v posluchárnách, laboratořích a na chodbách potkáváme studenty, přednášející a výzkumné pracovníky ze všech koutů světa. Univerzita se postupně stává více a více univerzitou mezinárodní, a to mi dělá obzvláště radost. Univerzita Palackého hraje nezastupitelnou roli v intelektuálním, kulturním a sportovním životě statutárního města Olomouce a Olomouckého kraje,“ říká rektor Miroslav Mašláň.

 

440 svíček na dortu
Rok 2013 bude rokem oslav. Alespoň takovou představu má Ladislav Daniel, prorektor pro zahraniční vztahy, který stojí za ideou využít letošní výročí k zviditelnění univerzity a rozvoji konceptu Olomouc – univerzitní město. „Když jsem se začal zabývat mezinárodními vztahy na univerzitě, tak jsem si uvědomil, že se stáří naší univerzity nevyužívá. Přitom všechny slavné univerzity, které mají nějakou minulost, ji připomínají. Například Oxford, Bologna či Paříž… My se k nim můžeme počítat,“ přemýšlí Daniel.

 

 

Ondřej Martínek

 


Napsat komentář