Unikátní centrum výuky urgentní medicíny a medicíny katastrof slouží studentům i vojákům


Studenti lékařské fakulty již naplno nacvičují v praxi dovednosti v oblasti urgentní medicíny, která se v pátém ročníku jako na jediné lékařské fakultě v tuzemsku vyučuje v rámci povinného předmětu. Slouží jim k tomu unikátní centrum pro výuku urgentní medicíny a medicíny katastrof, které se zabydlelo v nových prostorách dostavby Teoretických ústavů.

 


[ad#obsah]

 

Kromě vysokoškoláků tam život zachraňující úkony nacvičují i zdravotníci a vojáci před nástupem do zahraničních misí. Praktické dovednosti nabývají nejen na modelech, takzvaných fantomech, ale i na pitevně na lidských tělech. K dispozici již mají i zkušební plastináty, tedy speciální technikou konzervované části lidských těl. Jejich počet v budoucnu naroste, pracovníci ústavu anatomie intenzivně pracují na přípravě dalších preparátů. Ty pak nakonzervují ve speciálních vanách pryskyřicí či jinými polymery.

 

„Centrum je unikátní v tom, že účastníci kurzů či výuky se seznámí prakticky se všemi život zachraňujícími výkony. A to na modelech, ale současně i na lidských tělech pod dohledem anatoma i klinického lékaře,“ uvedl primář oddělení urgentní medicíny olomoucké fakultní nemocnice Petr Hubáček. Podle něj museli studenti dříve spoléhat jen na teoretické znalosti.

 

Díky centru se výuka může z velké části zaměřit právě na praktický výcvik. Kromě posluchačů pátého ročníku slouží také medikům ve druhém až čtvrtém ročníku, kteří si úvod do urgentní medicíny mohou vybrat jako volitelný předmět. Centrum využívají pro vzdělávání rovněž účastníci předatestačních kurzů z celého Česka nebo záchranáři či ostatní zdravotníci při odborných kurzech. „Kurzy připravujeme i pro studenty anglického programu. Řada z nich přichází v rámci výměnných pobytů, zejména projektu Erasmus. Jejich zájem o tento kurz je obrovský, neboť na svých mateřských fakultách nic podobného nemají. Tato výuka velmi zatraktivní anatomii, která se propojuje s klinickou praxí,“ uvedla proděkanka lékařské fakulty Ivana Oborná.

 

Velmi přínosná je i spolupráce s Armádou ČR. Do centra, jehož další pracoviště se nachází v Hranicích v prostorách 71. mechanizovaného praporu, míří zejména vojáci před odjezdem na zahraniční mise v Afghánistánu. „Vojáci získají informace a dovednosti v urgentní medicíně, které mohou využít během misí. Kromě toho se mnozí poprvé setkávají s fenoménem reálné smrti, takže je to i určitá psychologická příprava. Vojáci naopak předávají studentům informace o tom, jaké to je vykonávat urgentní medicínu pod extrémním tlakem, konzultují navzájem výkony. Spolupráce je tedy prospěšná pro obě strany,“ uvedla hlavní řešitelka projektu Radka Filipčíková z ústavu normální anatomie.

 

Vznik centra je součástí evropského projektu lékařské fakulty, na němž spolupracuje s fakultní nemocnicí, 7. Mechanizovanou brigádou Armády ČR a Vojenskou akademií ve Vyškově. Projekt je připraven na tři roky, jeho rozpočet je 25 milionů korun.

 

 

Martina Šaradínová

 


Napsat komentář