Týden neklidu na Univerzitě Pardubice


V pondělí 27. února začíná i na Univerzitě Pardubice „Týden neklidu“, kterým se akademická obec jediné univerzity v Pardubickém kraji připojuje k celostátním aktivitám studentské a akademické obce vysokých škol ČR a k diskusi o navrhovaných reformách terciárního vzdělávání a věcných návrzích zákona o vysokých školách a zákona o finanční pomoci studentům.


[ad#obsah]

 

V pondělí 27. února se od 14:00 hodin koná MIMOŘÁDNÉ SHROMÁŽDĚNÍ AKADEMICKÉ OBCE UNIVERZITY, které svolává Akademický senát Univerzity Pardubice do univerzitní auly, největší posluchárny – Auly Arnošta z Pardubic. Rektor Univerzity Pardubice vyhlásil na odpoledne rektorské volno, aby se členové akademické obce, studenti a zaměstnanci univerzity mohli tohoto shromáždění zúčastnit.

 

Na shromáždění vystoupí s příspěvky významné osobnosti a odborníci na vysokoškolskou problematiku, mimo jiné – současný rektor univerzity prof. Miroslav Ludwig, emeritní rektor prof. Jiří Málek, nyní člen Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace, doc. Ivana Kraftová, členka předsednictva Rady vysokých škol, a např. i poslanec Parlamentu České republiky prof. Václav Cempírek, Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice.

 

Další plánované akce, které budou následovat a za nimiž stojí především Studentská rada Univerzity Pardubice jako reprezentace pardubických vysokoškoláků a Pardubická studentská iniciativa PASTI (za níž stojí zejména studenti a doktorandi Fakulty filozofické), se budou konat v této fázi jako INFORMAČNÍCH AKCE, nikoliv protestní, a to pouze na území univerzitního kampusu.

 

V úterý 28. února se od 11 hodin koná v kongresovém sále rektorátu ve Studentské ulici 95 PŘEDNÁŠKA dr. Jiřího Chotaše z Filozofického ústavu AV ČR na téma „AKADEMICKÁ SVOBODA: OHROŽENÝ IDEÁL?“

 

Na základě informační schůzky dne 21. února v Divadle 29, která se setkala se značným zájmem zejména studentů, se připravuje další akce, a to NOC UNIVERZITY, která by měla proběhnout z úterý na středu 28. – 29. února V UNIVERZITNÍ AULE. Začátek je plánován na 18:30 hod. jako symbolické shromáždění studentů a akademiků před pamětní deskou k 17. listopadu u vstupu do univerzitního areálu na rohu Univerzitní knihovny, kde studenti zapálí svíčky jako jeden ze symbolů naděje na zachování svobodného vysokoškolského vzdělání v této zemi. Poté budou v Aule Arnošta z Pardubic následovat přednášky a prezentace, diskuse a projekce, které budou probírat aktuální vysokoškolská témata, a to i ve filosofických a historických souvislostech.

 

Někteří studenti a akademici plánují též zúčastnit se ve středu 29. února pochodu vysokých škol v Praze k Úřadu vlády ČR.

 

Ve čtvrtek 1. března budou některé další diskusní a informační akce na univerzitě pokračovat v rámci tzv. Indického dne v Pardubicích.

 

Všechny akce se konají pod patronací Akademického senátu Univerzity Pardubice, Studentské rady Univerzity Pardubice a Pardubické studentské iniciativy.

 

 

Valerie Wagnerova

 


Napsat komentář