Tři roky po ukončení studia je v zaměstnání spokojeno 87 % absolventů VOŠ


Zhruba 63 % absolventů vyšších odborných škol (VOŠ) se uplatní přímo v oboru, který vystudovali, 18 % v oboru příbuzném. Absolventi oceňují odborné teoretické a praktické znalosti a dovednosti, které studiem získali. Potýkají se však stále s nižšími platy a nižší prestiží oproti absolventům vysokých škol.

 


[ad#obsah]

 

Šetření názorů absolventů VOŠ tři roky po ukončení studia shrnuje publikace Přechod absolventů VOŠ do praxe a jejich uplatnění, kterou nyní uveřejňuje Národní ústav pro vzdělávání. Absolventi jsou v současném zaměstnání převážně spokojeni, práce splňuje představy zhruba 87 % z nich.

 

Ve srovnání s absolventy středních škol se diplomovaní specialisté, jak zní titul absolventů VOŠ, uplatňují častěji v oboru. Zhruba 63 % z nich pracuje přímo v oboru, který vystudovali, dalších 18 % v oboru příbuzném. Do jiného oboru odchází 19 % absolventů.

 

Na pozici, která odpovídá dosažené úrovni vzdělání, přitom pracuje asi 65 % dotázaných. Zhruba 9 % absolventů VOŠ se domnívá, že jejich pozice vyžaduje VŠ vzdělání. Práci, na niž stačí nižší kvalifikace, nalezlo 22 % respondentů.

 

Kdyby se absolventi mohli znovu rozhodovat, na jakou školu se přihlásí, 47 % z nich by opět volilo VOŠ, 53 % z nich by ale raději studovalo vysokou školu. Důvodem je uplatnění na trhu práce – absolventi vysokých škol mají ve srovnání s absolventy VOŠ vyšší platové ohodnocení a požívají vyšší prestiž ve společnosti. „Důležitá je i návaznost v dalším studiu,“ vysvětluje autorka studie Jana Trhlíková z Národního ústavu pro vzdělávání. „Ne všechny vysoké školy uznají diplomovaným specialistům zkoušky absolvované na VOŠ a zvýhodní je při přijímacím řízení nebo následném studiu,“ dodává Trhlíková.

 

Studenti si volí VOŠ nejčastěji z důvodu zájmu o obor (87 %). Významným důvodem je také zájem o praktickou výuku a praxi v reálném pracovním prostředí v délce jednoho pololetí (69 %). Pro část studujících (35 %) je to ale i náhradní varianta po nepřijetí na vysokou školu.

 

Šetření názorů absolventů VOŠ tři roky po ukončení studia. Trhlíková, Jana.

 

Markéta Růžičková


Napsat komentář