Trainee program PRIMA – skvělá příležitost pro ty, kteří na sobě chtějí pracovat


Trainee program Prima od UniCredit Bank je roční program určený vybraným absolventům vysokých škol, kteří během dvanácti měsíců získávají v UniCredit Bank znalosti a zkušenosti v mnoha oblastech. V posledním roce čtvrtá největší banka na českém bankovním trhu připravila pro mladé uchazeče příležitost nabrat zkušenosti například z oblasti korporátního bankovnictví, Global Transaction Banking a strategického partnerství u retailového bankovnictví. Trainee PRIMA je absolventem jedné nebo i několika vysokých škol, zaměřené zejména na ekonomii nebo matematiku, který je komunikativní, schopný myslet v souvislostech, ochotný se učit a dokáže zvládat změny. Uchazeč by měl být časově i geograficky flexibilní týmový hráč, který je navíc také schopný odolávat stresu. Samozřejmostí je výborná znalost angličtiny a dalšího jazyka.

 

[ad#obsah]

 

Pro zařazení do trainee programu musí uchazeč projít několikastupňovým výběrovým řízením, včetně  assessment centra (AC) a rozhovoru u manažera daného útvaru. Během AC čeká uchazeče standardní matematické, jazykové, inteligenční, všeobecně přehledové a zátěžové testy. Do odpolední části postupují nejúspěšnější kandidáti z dopoledne, kteří se mohou těšit na různé modelové situace zaměřené na týmovou spolupráci, schopnost prosadit se a obhájit svůj názor, nebo také na obchodní dovednosti a analytické schopnosti. „V loňském roce, kdy jsem končila VŠ, nevypadala situace na trhu práce příliš optimisticky. Většina absolventských pozic navíc byla obsazována formou AC. Nebyla jsem tedy příliš přesvědčená, že mám šanci uspět u některé z renomovaných institucí, na které se soustředil můj zájem při hledání práce. Zvolila jsemtedy taktiku „nemám co ztratit“ a přihlásila se na výběrová řízení, která mě zajímala bez ohledu na statistiky o úspěšnosti a na formu přijímacích řízení. Chtěla jsem si alespoň vyzkoušet, co mě může na AC čekat, což se mi nakonec vyplatilo – nabídka práce přišla ještě před závěrečnými státnicemi,“ komentuje své rozhodnutí účastnit se výběrového řízení Pavla Kuchynková, která byla bankou vybrána v loňském roce a nyní získává zkušenosti v oblasti retailového bankovnictví u strategických partnerství a tzv. Co-brands.

 

Podobný pohled na výběrové řízení má také další úspěšný uchazeč  Tomáš Valeš, který ke své zkušenosti s UniCredit Bank před nástupem do jednoho z týmů divize firemního bankovnictví dodává: „Assessment centrum u UniCredit Bank bylo první, kterého jsem se kdy zúčastnil. Měl jsem z něj poměrně obavy a respekt, protože statistiky většiny AC ve všech společnostech vyznívají, zcela logicky, v neprospěch počtu přijatých uchazečů oproti počtu přihlášených. K AC v UniCredit Bank jsem tedy přistupoval jako ke zkušenosti, při které mohu jenom získat. A přestože jsem nakonec z něj neměl dobrý pocit, protože jsem cítil, že jsem se mohl předvést lépe, byl jsem pozván do dalšího kola, tedy pohovoru přímo s manažery cílové trainee pozice, což bylo příjemné a vítané překvapení.

 

Na rozdíl od stážistů nebo brigádníků je trainee zaměstnán na hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou. Stejně jako pro ostatní zaměstnance také pro něj vyplývají určitá práva a povinnosti. Náleží mu tedy měsíční mzda a benefity, musí však plnit povinnosti vyplývající z jeho pracovního zařazení, tj. absolvovat všechna určená prezenční i e-learningová školení a stáže a získané poznatky a dovednosti aplikovat v každodenní práci, aktivně se zapojovat do činnosti útvarů, kam je přidělen. Není proto překvapením konstatování dalšího úspěšného uchazeče o tuto pozici v UniCredit Bank  Filipa Sochora, který nabírá zkušenosti v týmu řízení strategického vývoje firemního bankovnictví: „Z mého pohledu přináší trainee pozice oproti standardní juniorské pozici řadu výhod. Nečekejte žádné dlouhé pospávání nad kupou školících materiálů o procesech v bance, nýbrž řešení standardních úkolů již od prvního týdne. Vedle toho však máte možnost využít možnosti stáží v jednotlivých útvarech banky tak, abyste poznali práci lidí, se kterými přijdete v budoucnu do kontaktu při řešení společných projektů.“ K možnostem mladých adeptů u UniCredit Bank dodává svoji zkušenost opět  Tomáš Valeš: „Jako trainee člověk není „vázán“ striktně k jedné specializaci, ale má šanci poznat širší spektrum bankovních pozic, přitom nemusí „tápat ve tmě“, ale má po ruce svého kouče, se kterým je pravidelně v kontaktu a který mu pomáhá s běžnými denními i složitějšími záležitostmi. Trainee program nabízí také možnost poměrně rychle se vypracovat na pozice, které se běžně dosahují až po několika letech praxe.“

 

Činnost traineeho je detailně sledována. Trainee dostává pravidelně zpětnou vazbu od svého kouče i od svého patrona. Koučem je kolega traineeho, který je s ním v každodenním kontaktu, radí a pomáhá mu. Patronem je manažer daného útvaru, který se stará o profesní růst a rozvoj trainee, zadává mu úkoly a kontroluje jejich plnění. Péče o rozvoj juniorních zaměstnanců je samozřejmou povinností každého vedoucího pracovníka UniCredit Bank, je i součástí hodnocení jeho pracovního výkonu a má vliv na jeho další kariérní vývoj. Je proto logické, že podobně důsledně řešený systém vedení mladých lidí poskytuje velkou příležitost pro jejich budoucí uplatnění v UniCredit Bank: „V lednu jsem nastoupila do nového týmu jako specialista alternativní distribuce, jsem tedy zase na pomyslném začátku, ale zároveň je to pro mě velká výzva. Plány na blízkou budoucnost jsou tedy jasné – naučit se a poznat co nejvíc a pokračovat na této pozici, a to i po skončení trainee programu. Co se týče vzdálenější budoucnosti, určitě se chci i nadále rozvíjet v rámci banky a pokud přijde příležitost vycestovat do některé ze zemí, kde skupina působí, určitě se jí s chutí chopím,“ komentuje svoji další vizi v UniCredit Bank Pavla Kuchynková.

 

Podobně se ke své budoucnosti z pohledu účastníka trainee programu staví také Filip Sochor: „V době hospodářské recese ani absolvování trainee programu nemusí automaticky znamenat cestu k rychlému kariérnímu růstu. Banka však nabízí řadu programů, které ji pomáhají vychovat budoucí specialisty a manažery. Například moje kolegyně z týmu projektových manažerů je toho času na dlouhodobé stáži ve Vídni. Mě osobně zahraniční zkušenost rovněž láká a rád bych si během následujících dvou let vyzkoušel práci v jedné z 22 zemí skupiny.“Nejlépe situaci mladých lidí vystihuje asi  Tomáš Valeš.Upozorňuje totiž na důležitý moment, kterým je paralelní nárůst příležitostí ve spojení  s tlakem na mladé lidi, aby se dále zdokonalovali. Tento vnitřní boj si již musí ve finále sehrát každý sám se sebou: „Každý trainee ochotný učit se a pracovat na svém rozvoji má v bance do budoucna dveře otevřené. Může zůstat v týmu, do kterého nastoupil, eventuálně si může vybrat jinou volnou pozici v rámci banky. Zajímavou alternativou je účast na mezinárodních rozvojových programech nebo přímo práce v zahraniční v rámci celé skupiny UniCredit. Nic však není zadarmo, účast v trainee programu není automatickou garancí budoucí závratné kariéry. Záleží na každém z nás, jak se k nabídnuté příležitosti postaví, zda si ji laxností nechá proklouznout mezi prsty nebo ji naopak plně využije.“

 


Napsat komentář