Tablety místo učebnic? Chybí základní vybavení, tablety ho nenahradí


V Česku přibývají školy, v nichž se běžně používají tablety ve výuce. Roste i počet rodičů, kteří by byli ochotni tablet svým dětem kvůli výuce zakoupit. Zatímco někteří vyzdvihují jejich pozitiva a výuku si už bez nich neumějí představit, jiní jsou k dotykovým zařízením spíše skeptičtí. Podle odborníků ze Soukromé střední školy výpočetní techniky v Praze je nutné, aby student informace nalezené na internetu nejen uměl zpracovat, ale i uchovat v paměti. Navíc řadě škol chybí základní počítačové vybavení, tablety jsou proto vymoženost.

 


[ad#obsah]

 

Jednou z možností, jak dostat peníze do škol, jsou projekty zaměřené na informační technologie. Mnoho základních a středních škol využilo dotační programy Evropské unie a nakoupila žákům i učitelům notebooky a tablety jako seriózní pomůcky. Školy zapojené do projektů získají peníze na pořízení tabletů, programové vybavení i školení učitelů i ředitelů. Možnost využívat nejmodernější informační technologie vidí příznivci jako pozitivum pro zvýšení efektivity a atraktivity výuky. Zjednodušeně řečeno: už by to neměla být nuda. Podle ředitele Soukromé školy výpočetní techniky na pražském Proseku Martina Vodičky je potíž ještě někde jinde. „Celé řadě základních škol chybí vybavení v oblasti informačních technologií. Tím myslím dostatečné množství počítačů, které jsou schopné vyhovět požadavkům nejnovějšího softwaru, servery a kvalitní infrastruktura. Toto by mělo být prioritou projektů zaměřených na informační technologie,“ míní ředitel SSŠVT Martin Vodička. Tablety jsou samozřejmě přínosem a považuje je za vhodný doplněk interaktivní výuky.

 

Tablety tužku a papír nenahradí
Ozývají se názory, že většinu aktivit lze namísto na drahých tabletech stejně tak dělat obyčejnou tužkou a papírem nebo na školní tabuli. Podle některých psychologů dokonce digitalizace světa téměř škodí lidskému mozku, protože jsme některé činnosti nechali přístrojům. Tím pádem se mozek zjednodušuje a my hloupneme. Co však nejde zastavit, je fakt, že si tablety už dávno našly místo v dětských pokojíčcích a nyní putují do školních tříd. Otázkou je způsob použití nebo obávané nadužití. Kolik hodin denně na nich vůbec trávit? Školy by si tak měly společně s pořizováním tabletů jasně určit plán jejich využívání. Zamyslet se s pomocí odborníků nad tím, jak omezit, aby děti na tabletech nehrály jen hry či nebrouzdaly po internetu.

 

A jaké s tím mají na škole zkušenosti?
„My jsme v tomto ohledu školou atypickou. Pokud vyučující potřebuje při výuce využít tablet, tak to s ohledem na naši specializaci a množství počítačů není problémem. Nicméně i s těmito prostředky je nutné nakládat opatrně. Je potřeba, aby informace, které žák nalezne na Internetu, uměl zpracovávat a do jisté míry i uchovávat. Pokud tomu tak není, tak je to obrovská chyba. Ta se nám může v budoucnu vymstít,“ říká ředitel Vodička z SSŠVT.

 

V čem jsou přínosy
Aby to nebylo jen o negativech, pokud se zavedení tabletů prakticky „zvládne“, ukazují se i přínosy. Tablet je vhodná učební pomůcka pro moderní vzdělávání. Umožňuje snadný a okamžitý přístup k nepřeberným digitálním zdrojům – informacím na internetu, elektronickým učebnicím, speciálním vzdělávacím aplikacím. Správné použití přístrojů vede k větší spolupráci žáka a učitele a nedochází jen k pasivnímu příjmu vědomostí. Například když děti dostanou úkol a musí na internetu vyhledat správné informace a pracovat s nimi. Výsledek odevzdají v elektronické podobě, kde jej sdílejí s učitelem i mezi sebou.

 

Nemusejí ovšem sloužit jen k vyhledávání různých informací. Například se s jejich pomocí dá v češtině jednoduše procvičovat pravopis, psaní „i“ a „y“ nebo velkých a malých písmen. Ve výuce se navíc během jedné hodiny mohou prolínat různé předměty. V matematice při probírání geometrických tvarů lze například vše ukázat na příkladech z architektury. Navíc z praktického hlediska zabírají tablety minimální prostor a jsou ideální jako testovací nástroj k ověřování znalostí žáků.

 

K pozitivům se přiklánějí i někteří psychologové. Podle nich jsou moderní způsoby výuky prospěšné. Žáky motivují a obohacují procesy učení. Jsou poplatné současnému životnímu stylu a „trendy“. Výhody moderních technologií ve výuce si uvědomuje také stále více rodičů. Podle dostupných průzkumů tři ze čtyř rodičů jsou ochotni zakoupit svým potomkům pro školní účely tablet.

 

Pavel Kašpar


Napsat komentář