sv. Josef Kopertinský – patron studentů


Během studia dochází k mnoha stresovým a vypjatým situacím. Některým studentům pomáhá návštěva restaurace, jiní praktikují různé rituály a u zkoušek si pomáhají roztodivnými talismany.
Pokud jste v úzkých, můžete zkusit prosbu o přímluvu u sv. Josefa Kopertinského, který je oficiálním patronem studentů.


[ad#obsah]

 

V církevním kalendáři je dnes připomenuta památka na Josefa Kopertinského. Tohoto světce by si měli považovat studenti a školáci, protože je patronem za dobré zkoušky. Je zajímavé, že byl hlavním patronem amerických pilotů za 2. světové války a od roku 1963 i astronautů.

 

Františkán Josef Kopertinský se narodil 17. června 1603 v Kopertinu (Copertino, Itálie). Do církevního řádu byl přijat jen s největšími obtížemi. Od roku 1630 zažíval mimořádné extáze a levitace, které trvaly někdy celé hodiny. Potom prý dokázal uzdravovat nemocné. Lidé si jej začali velmi brzy všímat a vyhledávali jej. Josef zemřel v klášteře v Osimu (Itálie) dne 18. září roku 1663.

 

Je patronem těch, kteří jsou v obtížích kvůli zkouškám nebo konkurzům.

 

Bylo to v Neapoli, kde začala tato úcta. Skupina studentů , kteří navštěvovali kostel San Lorenzo Maggiore, kde sloužili mši minorité, nalezla v tomto světci útěchu. I on byl prostý mladík, který se musel vypořádat se zkouškamy. Tyto zkoušky pro něj byly velmi obtížné, pro jeho nevalné vzdělání, ačkoli je pravda, že na tom mělo vinu pět let vážné nemoci v mládí.

 

Tato zbožnost se stala čas od času terčem kritiky, ironie i vážně míněného odporu – někteří dokonce nazývali světce ochráncem hlupáků. Žádný světec však nikdy nebude chránit nikoho, kdo marní čas, zanedbává školu nebo odkládá stranou knihy, kdo by chtěl dosáhnout svého cílu bez obětí.

 

Jsou k něčemu platné motlitby tomu, kdo splnil poctivě svoje povinnosti? Ano, protože zkoušený nebo účastník konkurzu, ač se připravoval, může narazit na překážky psychologického charakteru – strach, bojácnost, stydlivost, zatemění spojitostí, může narazit na špatně naloženého nebo zasednutého profesora či zainteresovaného šéfa.

 

Pokud se obrátíme s důvěrou na světce, který měl sám při svých zkouškách potíže, můžeme zajisté získat potřebný klid a jistotu, abychom překonali všechny překážky.

 

Na utíkání se studentů k svatému Josefu Kopertinskému, zvlášť v období zkoušek, není nic směšného, dětinského nebo nelogického. Nemusíme se obávat, že někomu spadne vše do klína bez námahy – to se nemůže stát. Nejde tedy o přítele oslů nebo pomocníka nečestných, ale morální oporu těch, kteří chtějí vybudovat svou kariéru řádným využitím svého fyzického i psychického potenciálu.

 


Napsat komentář