Studentská společnost z Ostravy postoupila do evropského finále v Oslu


Studenti z Gymnázia Ostrava – Hrabůvka vyhráli soutěž „Nejlepší Studentská společnost JA“ a budou reprezentovat Českou republiku na evropském finále v norském Oslu.

 

 

 

[ad#obsah]

 

Studenti z Gymnázia Ostrava – Hrabůvka vyhráli finále celostátní soutěže „Nejlepší Studentská společnost JA“, kterou pořádá mezinárodní obecně prospěšná vzdělávací organizace Junior Achievement ve spolupráci s Raiffeisenbank a Nadací Vodafone ČR. Finálové kolo se uskutečnilo 7. 6. v Praze, v prostorách VŠE.

 

Tým z Gymnázia Ostrava – Hrabůvka se do soutěže přihlásil se svou společností KPI Group, která během školního roku fungovala jako skutečná firma a zabývala se vývojem a prodejem revolučního nosiče pro notebooky.

1.misto - Gymnazium Ostrava-Hrabuvka
1.misto – Gymnazium Ostrava-Hrabuvka

 

Studentská společnost KPI Group mě zaujala především svým profesionálním přístupem ve všech aspektech podnikání, který prokázala jak v samotné činnosti, tak i ve schopnosti prezentovat následně výsledky své práce,“ uvádí předseda poroty Čestmír Ondrůšek z Raiffeisenbank, a pokračuje: „Studenti předvedli téměř bezchybný výkon, který však bude třeba minimálně zopakovat i v mezinárodním vyvrcholení soutěže v Oslu.

 

Na druhém místě se umístila společnost PRODUCT FOR ALL vyrábějící návleky na obuv a organizující školní exkurze ze Střední průmyslové školy dopravní v Praze. Třetí místo získala společnost INFINITY ze Střední odborné školy Pardubice, která se zaměřila na tradiční pečení.

 

V odborné porotě zasedli:
Čestmír Ondrůšek – Ředitel divize podpory řízení – Raiffeisenbank ČR
Monika Hovorková – Viceprezidentka pro značku a komunikaci – Vodafone ČR
Jakub Fischer – Prorektor pro strategii – VŠE v Praze
Jaromír Hořejší – Ředitel divize fůzí a akvizic – KPMG ČR
Lukáš Najman – Finanční ředitel – Hewlett-Packard ČR

 

Absolutního vítěz soutěže čeká v srpnu mezinárodní finále v norském Oslu. Spolu s dalšími dvěmi vítěznými týmy se příští týden zúčastní také slavnostního ceremoniálu v rezidenci amerického velvyslance v Praze, kde jim osobně předají ocenění a pogratulují velvyslanec USA pan Norman Eisen a vnuk Tomáše J. Bati Juniora, Thomas
A. Bata.

 

Studenti v rámci projektu „Studentská společnost JA“ založí reálnou studentskou společnost, kterou sami řídí. „Cílem projektu je rozvinout schopnost studentů pracovat v týmu, komunikovat, samostatně organizovat a rozhodovat, nést odpovědnost za své činy i za ostatní a poznat, co vše podnikání obnáší,“ vysvětluje Josef Müller, výkonný ředitel české kanceláře Junior Achievement. Díky této organizaci mají studenti příležitost konzultovat své podnikání ve studentských společnostech nejen se svými učiteli, ale i s představiteli obchodního světa. Účelem studentských společností není vytvořit zisk, ale umožnit studentům na vlastní kůži poznat jak fungují firmy v reálném světě.

 

 


O Junior Achievement
Junior Achievement je nejstarší a nejrozsáhlejší vzdělávací neziskovou organizací na světě. Vznikla již v roce 1919 v USA. Činnost Junior Achievement je rozšířena ve 123 zemích světa. Do jejích programů se každoročně zapojuje 10 miliónů dětí a mladých lidí mezi 6 a 22 roky.
Česká kancelář Junior Achievement byla založena roku 1992 díky panu Tomáši J. Baťovi.V současné době se kurzů Junior Achievement, jež probíhají jako součást výuky přímo ve školách, účastní ročně zhruba 15 000 studentů z celé České republiky. Od roku 1992 prošlo kurzy JA ČR již více než 250 000 studentů. Základním školám nabízí organizace kurzy Abeceda podnikání a Profesní orientace. Studentům středních a vyšších odborných škol pomáhá v rámci předmětu Studentská společnost JA zakládat reálné obchodní firmy, aby si vyzkoušeli podnikání v praxi, a zprostředkovává jim výuku ekonomické teorie, etické výchovy či interaktivních předmětů, kde se prostřednictvím počítačových simulací učí hospodařit s penězi nebo se stávají manažery výrobních firem či bank. Základem vzdělávacího systému Junior Achievement je spolupráce s firmami. Manažeři přednášejí studentům a podílejí se na výuce kurzů i na vedení organizace. Prostřednictvím Junior Achievement školy navazují a využívají partnerství se subjekty podnikatelské a firemní sféry, které obohacují výuku praktickými informacemi a zkušenostmi z reálného světa byznysu. Junior Achievement, ČR je členskou zemí JA Worldwide a JA- Young Enterprise Europe.
Více informací o Junior Achievement najdete na www.jacr.cz

 


Napsat komentář