Studentská soutěž AdCampetion „Kampaň pro tvoje město“


Centrum pro podporu marketingového vzdělávání vyhlašuje studentskou soutěž a to při příležitosti konání mezinárodní konference věnující se marketingu a propagaci cestovního ruchu AdCamp 2011. Konference se uskuteční 12. a 13. dubna 2011 ve Zlíně.

 


[ad#obsah]

 

Předmět soutěže se přímo dotýká hlavního tématu konference, kterým je Místo jako značka. Na život města či obcí často negativně dopadají různé sociální problémy. Jedním z nejvýznamnějších témat, která radnice pravidelně řeší, je využití volného času mládeže.

 

S tím souvisí i téma soutěže pro rok 2011: CHRAŇTE DĚTI PŘED NÁSTRAHY MĚSTA.

 

Úkolem soutěžících je zpracovat kreativní řešení tohoto sociálního problému měst, obcí a regionů V4 marketingovou kampaní.

 

Obsahem soutěžní práce by měla být analýza problému týkajícího se mládeže v daném městě, zhodnocení možností řešení, návrh ideje kampaně a poté i návrhy způsobu medializace.

 

Témata kampaně:

  • Starejte se o jejich volný čas
  • Myslete na jejich zdraví a bezpečí
  • Mluvte s nimi o jejich problémech
  • Naučte je, jak se mají chovat

 

Soutěž je určena  pro dvoučlenné týmy studentů ze všech Visegrádských států. Předpokládaný rozsah práce je 2 x 10 stran formátu A4. Podmínkou je dodání práce v rodném jazyce a rovněž v anglickém překladu. Vyhodnocení soutěže provede porota složená z odborníků v oblasti marketingových komunikací.

 

Tři nejlepší týmy budou pozvány na konferenci AdCamp 2011 ke krátké osobní prezentaci svých projektů. Na konferenci bude rovněž vyhlášen nejlepší tým, který vyhraje víkendový wellness pobyt pro dvě osoby.

 

Projekty můžete zasílat v elektronickém dokumentu (.ppt, pdf) na e-mail: nemcova@cpmv.cz nebo poštou, na adresu: CPMV, o.s, Jaroslava Němcová, Lorencova 3791, 76001 Zlín, nejpozději do 15.3.2011.

 

Více informaci a přesné požadavky na soutěžní práce jsou dostupné na www.adcamp.cz/soutez

 

CO JE ADCAMP ?

AdCamp je mezinárodní konference, která poskytuje prostřednictvím přednášek a workshopů vedených světově uznávanými odborníky komplexní přehled o trendech v cestovním ruchu, a přináší tak inspiraci pro novou turistickou sezonu. Konference je místem setkání  lidí, kteří rozhodují o vývoji v cestovním ruchu na regionální i celostátní úrovni, poskytovatelů služeb v cestovním ruchu, centrál cestovního ruchu a marketingových expertů z oborů place branding, marketingu, architektury, gastronomie,  sociologie a strategického plánování.

 

CO JE CPMV?

Centrum podpory marketingového vzdělávání, o.s. (CPMV) je sdružení založené za účelem výměny zkušeností v oblasti marketingových komunikací. Svou pozornost upírá k různým segmentům trhu komerční i veřejné sféry a neziskovému sektoru. CPMV sdružuje odborníky
z praxe, kteří mají bohaté profesní zkušenosti. Díky těmto osobnostem zprostředkovává sdružení komplexní vzdělávací programy a akce v oblasti marketingových komunikací s důrazem na předávání zkušeností přednášené formou případových studií.

 

KONTAKT

Mgr. Jaroslava Němcová

Projektová manažerka AdCampu 2011

nemcova@cpmv.cz

+420603160594

www.adcamp.cz

 


Napsat komentář