Studenti vzkazují politikům: Podporujte české firmy a zaměstnanost, dořešte důchodovou reformu


Podle budoucích českých ekonomů by hlavními prioritami vlády, která vzejde z říjnových voleb, měla být podpora českých firem, zvyšování jejich konkurenceschopnosti a podpora zaměstnanosti. Jako nejdůležitější je shodně označilo 52 procent oslovených studentů. Následuje dořešení důchodové reformy (42 procent studentů), podpora vzdělávání (39 procent) a podpora mladých rodin s dětmi (30 procent).

 


[ad#obsah]

 

Studenti by uvítali snížení sazby DPH, naproti tomu o zásadní změny ve zdanění fyzických osob nestojí. Tato zjištění přinesl aktuální průzkum společnosti KPMG Česká republika Co si myslí studenti, kterého se v týdnu od 14. do 18. října 2013 zúčastnili posluchači ekonomických oborů na Vysoké škole ekonomické v Praze, Masarykově univerzitě v Brně a Technické univerzitě v Liberci.

 

„Je potěšující vidět, že studenti ekonomických škol by rádi podpořili takovou vládu, která se zaměří na dlouhodobé cíle a které nebude chybět jasná ekonomická koncepce. Nasvědčuje tomu fakt, že mezi nejvyšší priority zařadili podporu českých firem, vytváření podmínek pro jejich konkurenceschopnost, zvyšování zaměstnanosti a podporu vzdělávání,“ komentuje výsledky Jan Žůrek, řídící partner, KPMG Česká republika.

 

Snižte DPH, v daních z příjmů fyzických osob však o žádnou revoluci nestojíme

Průzkum se zabýval také otázkami daní a daňového systému v České republice. U daně z příjmů fyzických osob by dvě třetiny oslovených studentů doporučovaly zachovat současný princip tzv. rovné daně. 35 procent by ji zachovalo v současné výši. 27 procent by uvítalo, aby rovná daň zůstala, ale zároveň se snížila. Jen 20 procent studentů by zavedlo progresivní zdanění, kdy by sazba daně byla odstupňovaná dle výše příjmu. Necelých 15 procent by si přálo vyšší zdanění u osob s příjmy nad 100 tisíc korun měsíčně.

 

Větší zájem o snížení sazby je u daně z přidané hodnoty. Současné sazby DPH by zachovala jen jedna pětina respondentů. Její snížení v nejrůznější podobě by preferovalo 68 procent: 30 procent by snížilo obě sazby DPH, 17 procent by zachovalo základní sazbu DPH, ale sníženou sazbu by doporučovalo snížit. Přes 21 procent studentů by některé komodity, například léky nebo knihy, od DPH zcela osvobodilo. Téměř šest procent oslovených by sazby DPH sjednotilo a jen čtyři procenta oslovených by sazby DPH zvýšila.

 

„Veškeré změny v daňové oblasti, pokud k nim dojde, je potřeba činit uvážlivě, tedy nesnažit se jen o krátkodobou líbivou politiku. Naší zemi by pomohlo, kdyby daňové prostředí vytvářelo příznivé podmínky pro firemní sektor a zvyšovalo konkurenceschopnost České republiky. Tím by i lákalo přímé zahraniční investice. To pak přinese pozitivní efekt ve vyšší zaměstnanosti, ze které mohou profitovat všichni,“ uzavírá Jan Žůrek.

 

Vlaďka Kolaříková


Napsat komentář