Studenti speciální pedagogiky z UJAKu můžou dostat šanci v Olomouci


Studenti ohrožení neudělením akreditace oboru Speciální pedagogika – učitelství na pražské Univerzitě Jana Amose Komenského (UJAK) mohou dostat šanci k dokončení svého studia na Univerzitě Palackého v Olomouci (UP). Studijní obor Speciální pedagogika je jedním z klíčových oborů, který nabízí a dlouhodobě rozvíjí Pedagogická fakulta UP.

 


[ad#obsah]

 

„V současné době se zabýváme možností nabídnout studentům oborů z oblasti speciální pedagogiky pokračování jejich studia v Olomouci. Pedagogická fakulta má platné akreditace pro bakalářské, navazující magisterské i ‘dlouhé‘ magisterské a doktorské studijní programy ve speciální pedagogice, některé dokonce i v anglické i ruské verzi. U části z nich jde o učitelsky zaměřené obory,“ uvedl Jiří Langer, zástupce ředitele Ústavu speciálněpedagogických studií. Fakulta podle Langera nyní velmi intenzivně analyzuje, jak obsahově propojit studium realizované na UJAK se studiem na UP.

 

„V současné chvíli bohužel nemůžeme říct přesný počet studentů, kterým bychom byli schopni vytvořit odpovídající podmínky. I při případném přesunu studentů totiž musí zůstat zachována vysoká kvalita studia speciální pedagogiky na pedagogické fakultě v Olomouci, doplnila Libuše Ludíková, proděkanka pedagogické fakulty pro vědu, výzkum a doktorská studia. Pedagogická fakulta UP se však bude snažit najít řešení pro vyšší počet studentů, neboť pro řadu z nich může aktuální situace znamenat významný problém, včetně uznání kvalifikace pedagogických pracovníků.

 

Radek Palaščák


Napsat komentář