Studenti se ve volbě vysoké školy rozhodují podle uspokojení ze studia a uplatnitelnosti – plat je až na 3. místě


Zajímavá zjištění přinesl průzkum mezi středoškoláky, realizovaný Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava (VŠB-TU Ostrava). Dotazy byly zaměřeny na kritéria, podle nichž si studenti vybírají obor i školu pro další studium. Z výzkumu mimo jiné vyplývá, že téměř 75 % respondentů je ochotných studovat mimo město, kde právě žijí.

 


[ad#obsah]

 

Za nejdůležitější kritérium pro výběr byla označena skutečnost, aby studenty jejich budoucí obor bavil. Očekávané platové podmínky skončily v pořadí kritérií až na třetím místě, když na druhém uváděli respondenti budoucí uplatnitelnost v oboru – dostatek pracovních nabídek.

 

Studenti jsou dobře informovaní, upřednostňují přímou zkušenost a doporučení

Průzkum se zaměřil také na zdroje, z nichž uchazeči čerpají při volbě školy informace. Více než 76 % respondentů se domnívá, že má pro rozhodování o budoucím studiu dostatek informací. Nejdůležitější je podle získaných odpovědí přímá zkušenost daná například návštěvou školy a také doporučení získané ať už prostřednictvím internetu a sociálních sítí nebo přímo od rodiny a přátel. S tím souvisí i výrazný zájem o návštěvu Dne otevřených dveří školy, o jejímž studiu respondenti uvažují. Den otevřených dveří by si rozhodně nenechalo ujít téměř 50 % všech odpovídajících, dalších téměř 40 % uvedlo, že by se na Den otevřených dveří spíše vydalo.

 

„Zodpovědný přístup mladých lidí, kteří si pro volbu školy obstarávají dostatek informací, nás velmi těší. Údaje zjištěné v průzkumu potvrzují i naší zkušenost a zájem o akce typu den otevřených dveří,“ říká Ivo Vondrák, rektor VŠB-TU Ostrava. „V říjnu jsme pořádali celouniverzitní den otevřených dveří Poznej správnou techniku. Akci navštívilo 1 500 studentů ze základních a středních škol, což je velmi vysoké číslo,“ přidává konkrétní příklad.

 

Aktivní i mimo školu

O aktivitě studentů svědčí také to, že více než 74 % studentů v rámci průzkumu potvrdilo, že se o oblíbený předmět či obor zajímá i mimo školu, a to například prostřednictvím návštěvy specializovaných kroužků nebo vyhledáváním informací o oboru z různých zdrojů.

 

„Realizujeme 17 druhů technicky orientovaných kroužků pro žáky základních a středních škol. Přímo na středoškoláky je zaměřeno 6 kroužků, a to z oblastí geoinformatika, robotika, technická kybernetika, RFID technologie a matematika. V loňském školním roce do kroužků pravidelně docházelo 93 studentů středních škol“ uvedla Kateřina Jenešová, která má organizaci kroužků na VŠB – TU Ostrava na starosti.

 

Náročnost přijímaček nehraje tak velkou roli

Mezi kritéria, podle nichž si studenti vybírají školu, odsunuli respondenti na poslední místa například obtížnost přijímacích zkoušek a následného studia zvoleného oboru, ale také možnost rychlého kariérního postupu při práci ve zvoleném oboru a atraktivitu oboru, tedy to, zda ho ostatní považují za tzv. trendy či nikoliv.

 

Informace o průzkumu:
Název: Podle čeho se rozhoduješ, kam na školu?
Realizováno v rámci informační kampaně Zlepši si techniku, jejímž zadavatelem je Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Neveřejný průzkum probíhal od října do prosince 2013 prostřednictvím Vyplňto.cz. Odpovídalo celkem 103 respondentů, mezi nimiž převažovali muži (61 %). Nejvíce respondentů pocházelo z Moravskoslezského (52 %) a Jihomoravského (12 %) kraje. Většina respondentů právě vybírá vysokou školu (přes 60 %), dalších více než 30 % se rozhoduje o studiu na střední škole a méně než 5 % zvažuje studium na vyšší odborné škole.

 

Klára Janoušková


Napsat komentář