Studenti sami upozorňují na problémy v oblasti přípravy budoucích učitelů


Česká studentská unie (ČeSU), největší síť studentských organizací v České republice, zveřejnila závěry z průzkumu mezi členy akademických senátů pedagogických fakult. Respondenti očekávají postupné zhoršování kvality výuky s dopadem na konkurenceschopnost ČR.

 


[ad#obsah]

 

Současný stav v oblasti přípravy budoucích učitelů hodnotí respondenti nejčastěji známkou 3 na pětistupňové stupnici jako ve škole (60 %). 26 % respondentů poté hodnotí současný stav čtyřkou. Podstatě horší jsou však očekávání ohledně vývoje českého základního a středního školství s ohledem na současný stav přípravy budoucích učitelů. Více než 70 % respondentů očekává, že v příštích 20 letech dojde ke zhoršení, naopak ve zlepšení kvality věří jen zhruba desetina respondentů.

 

Za nejzávažnější problém v oblasti přípravy učitelů není překvapivě pokládán nedostatek financí (53 %), ale nedostatečná prestiž učitelského povolání (72 %), v průměru nízká úroveň uchazečů o studium (64 %) a nedocenění významu přípravy učitelů (63 %). U přírodovědných a technických oborů je nejvíce akcentována v průměru nízká úroveň uchazečů o studium (48 %), poměrně často je zmiňován rovněž nedostatek uchazečů o studium (35 %).

 

Nízký zájem uchazečů způsobuje existenční problémy těmto oborům: fyzika (s velmi nízkým zájmem se tento obor potýká podle 62 % respondentů), chemie (43 %), matematika (42 %) a technická výchova (23 %). Nízký zájem o tyto obory s sebou samozřejmě přináší i ekonomické problémy, kdy školy musí některé obory dotovat z vlastního rozpočtu. Nejvíce ohroženy jsou dle respondentů opět fyzika (30 %) a chemie (28 %), na třetím místě je matematika (17 %).

 

„Situace především u fyziky, chemie a matematiky je skutečně vážná, tyto obory díky nízkému počtu zájemců o studium a vysokým nákladům v některých případech balancují na hraně udržitelnosti. Počet absolventů učitelství těchto oborů na magisterském stupni se v posledních 10 letech snížil zhruba o 50 % a hrozí další propad. Bez kvalitních učitelů v této oblasti přitom není naděje na zvýšení zájmu studentů o technické obory, což je klíčová věc z hlediska konkurenceschopnosti naší ekonomiky“, říká mluvčí České studentské unie Jiří Kohout.

 

Respondenti negativně hodnotí přístup státu k problematice přípravy budoucích učitelů
(72 % udělilo známku 4 nebo 5 na stupnici 1-5) a soukromého sektoru v této oblasti (73 % – známka 4 nebo 5). Podstatně lépe dopadly v hodnocení samotné univerzity, zde byla nejčastější známka dvojka nebo trojka (shodně 41 %).

 

Studentky Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni ve snaze upozornit na problémy v oblasti přípravy budoucích učitelů nafotili tematický kalendář

„Jsme přesvědčeni, že současná situace v oblasti přípravy učitelů reálně ohrožuje celé české školství, které se v nedaleké budoucnosti může začít potýkat s nedostatkem kvalitních pedagogů na základních i středních školách. Zejména v technických a přírodovědných oborech, což v budoucnu podle nás ohrozí konkurenceschopnost České republiky. Jelikož nechceme nad zhoršující se situací pouze naříkat a nepodniknout žádnou akci, rozhodli jsme na tento problém upozornit trochu netradiční formou,“ říká předsedkyně Studentské komory Akademického senátu Fakulty pedagogické ZČU Alena Kašáková.

 

„Nejsme přívrženci plamenných prohlášení ani vyhazování melounů z oken. Vytvoření kalendáře, kde studentky netradiční formou představují přírodovědné a technické obory nám přišlo jako dobré řešení, které neurazí. Doufejme, že neurazí ani ministra školství Fialu, kterému tento kalendář předáme,“ dodává Alena Kašáková důvody, jež vedly ke vzniku kalendáře.

 


Napsat komentář