Studenti práv mohou i v tomto roce soutěžit o měsíční stáž v TaylorWessing e|n|w|c advokáti


Mezinárodní advokátní kancelář TaylorWessing e|n|w|c advokáti vyhlašuje další, v pořadí již třetí ročník literární soutěže pro studenty práv o nejlepší právní esej. Vítězové mohou získat měsíční stáž v některé z poboček TaylorWessing e|n|w|c advokáti.

 


[ad#obsah]

 

Do soutěže se mohou, stejně jako v předchozích ročnících, zapojit všichni studenti právnických fakult vysokých škol z celé České republiky. Novou podmínkou, oproti minulým ročníkům, bude kromě znalosti anglického jazyka také znalost jazyka německého. Úkolem studentů bude sepsat v jednom z těchto jazyků právní esej v rozsahu 2–3 normostran na téma: „Odpovědnost jednatelů v České republice v teorii a praxi“. Studenti budou mít navíc za úkol napsanou práci v cizím jazyce ústně obhájit.

 

„Rozhodli jsme se podmínky soutěže letos poupravit a přidali jsme do nich i znalost jazyka německého, neboť se domníváme se, že je v dnešní době pro výkon právnického povolání v mezinárodním prostředí nezbytná,“ uvádí Dr. Erwin Hanslik, advokát a partner TaylorWessing e|n|w|c advokáti a autor konceptu soutěže a dodává: „Chceme motivovat studenty, aby o právu přemýšleli i v jiných souvislostech než pouze způsobem, který mají zažitý ze svého studia. A také především, aby prostřednictvím praxe a studia jazyků byli dobře připraveni na budoucí zaměstnání.“

 

Po skončení soutěže budou eseje vyhodnoceny tříčlennou porotou složenou z jednoho zástupce kanceláře TaylorWessing e|n|w|c advokáti, nezávislého odborníka a novináře. Ke konci března porota vybere čtyři nejlepší příspěvky. Všichni účastníci soutěže budou následně pozváni na slavnostní recepci, kde budou vyhlášeni vítězové, kterým zástupci kanceláře předají diplomy.

 

Autoři vybraných prací získají možnost měsíční placené stáže v některé ze středoevropských poboček TaylorWessing e|n|w|c advokáti. Zde vítězní studenti získají zkušenosti z mezinárodní právnické kanceláře a ověří si své teoretické znalosti přímo v praxi. K rozřazení do jednotlivých poboček dojde po dohodě mezi výherci a pořádající advokátní kanceláří, s přihlédnutím k jazykovým schopnostem autora. Náklady na cestu a pobyt uhradí TaylorWessing e|n|w|c advokáti.

 

Texty je možné zasílat pouze elektronicky na e-mailovou adresu michaela.mouckova@stance.cz a zpráva musí být označena předmětem „Literární soutěž“. Úplné soutěžní podmínky účastníci naleznou na stránkách www.facebook.com/soutezprostudentyprav. Nejzazší termín pro zaslání práce je 28. února 2015, vyhlášení pak proběhne 15. dubna téhož roku.

 

Michaela Moučková


Napsat komentář