Studenti, myslete na budoucnost – podnikejte inovativně


Nezaměstnanost postihuje stále větší počet absolventů a akademický titul nemusí znamenat jistotu pracovního místa. Celosvětově je bez práce 75,8 milionu mladých lidí. Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) motivuje české studenty, aby využívali volně dostupné patentové databáze pro inspiraci k vlastním inovačním počinům. To jim může pomoci nastartovat podnikatelskou kariéru a zvýšit šanci uplatnění na trhu práce.


[ad#obsah]

 

Po dokončení školy by se na podnikatelskou dráhu chtělo dát celých 40 procent studentů českých univerzit. Podnikat již při studiu jich začne pouhých 14 procent. Čekat s rozjezdem vlastního byznysu do ukončení univerzity může být škoda. Studenti by se měli naučit, jak využívat benefitů, které jim poskytuje statut studenta a zázemí univerzity a začít podnikat již při studiu.

 

Je zapotřebí stimulovat inovativní myšlení mezi studenty. „Inspirace špičkovými technickými řešeními ze zahraničí může pomoci v rozvoji start-upů a uplatnění studentů v praxi,” potvrzuje Josef Kratochvíl, předseda ÚPV.

 

Výchova k inovativnímu podnikání by měla obsahovat především budování základů podnikatelského myšlení, hodnocení potenciální komercializace výsledků výzkumu a vývoje a zvyšování povědomí o systému ochrany duševního vlastnictví. „Je důležité ukázat mladým podnikavcům cestu, kde hledat nápady pro svůj potenciální byznys. Pro komerční úspěch podnikání je třeba často přijít s produktem, který zaplní místo na trhu, či inovovat jiný úspěšný, na trhu ustálený produkt,“ pokračuje Josef Kratochvíl. „Nejen studenti často tráví spoustu času vývojem nového produktu a přitom mají inspiraci na dosah ruky. Výuka vyhledávání ve volně přístupných databázích technických řešení, je důležitým krokem k zefektivnění procesu podpory inovativního podnikatelského myšlení.“

 

Úřad průmyslového vlastnictví spustil v letošním roce osvětovou kampaň „Patentuj!“(www.patentuj.cz), mezi jejíž aktivity patří rovněž vzdělávání studentů v patentových strategiích a ve výchově k podnikání.

 

Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) je orgánem státní správy České republiky na ochranu průmyslového vlastnictví, který plní funkci patentového a známkového úřadu. Navazuje na činnost Patentového úřadu založeného v roce 1919. ÚPV rozhoduje o poskytování ochrany na vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory, ochranné známky, zeměpisná označení a označení původu výrobků a vede příslušné rejstříky o těchto předmětech průmyslových práv. Rovněž získává, zpracovává a zpřístupňuje fond světové patentové literatury. Zdarma dostupná databáze ESPACENET (www.espacenet.com), provozovaná Evropským patentovým úřadem, nabízí detailně propracovaná technická řešení, často včetně výkresové dokumentace. K dnešnímu dni jich je přes 80 milionů. Z toho jen necelých 30 000 je na našem území patentově chráněno.

 

Ivana Machoňová


Napsat komentář