Studenti medicíny z bývalé Německé demokratické republiky se po padesáti letech přijedou podívat do Olomouce


Přesně po padesáti letech se 9. května do Olomouce vrátí skupina asi dvaceti německých lékařů, kteří zde dva roky studovali. Tehdejší východoněmečtí posluchači studovali na českých univerzitách v rámci programu, který měl za cíl opětovné vytvoření vrstvy inteligence v zemi po odlivu lékařů, učitelů a vědců z NDR do Západního Německa.

 


[ad#obsah]

 

Koncem 50. let minulého století, ještě před vybudováním Berlínské zdi, se NDR potýkala s emigrací vzdělaných lidí směrem na Západ. Východoněmecké orgány reagovaly programem, v jehož rámci byla část studentů vysílána na vysoké školy v zemích socialistického bloku. Někteří medici absolvovali celé šestileté studium lékařství v Sovětském svazu, jiní jen první dva roky tzv. preklinické výuky v Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku či Československu.

 

Na konci dvoutýdenního kurzu češtiny v Drážďanech jsme byli rozděleni do tří skupin – Praha, Brno, Olomouc. Přidělení do Olomouce mě rozesmutnilo, Olomouc mi vůbec nic neříkala. Po příjezdu na místo jsem ale zjistila, jaké jsem měla štěstí. Budova fakulty i kolejí zářily novotou, město na nás okamžitě zapůsobilo svou krásou,“ zavzpomínala Irmhild Kuntze, rozená Ebenhan, iniciátorka návštěvy, a dodala, že po srpnovém čtyřtýdenním kurzu češtiny profesoři Zrzavý, Schober, Šantavý a jejich asistenti v prvním semestru výuky ještě tolerovali komunikaci v němčině. Od dalšího semestru se už ale němečtí studenti účastnili výuky společně s českými kolegy. Němečtí medici po pobytu v Olomouci v letech 1960–1962 studium dokončili ve své zemi.

 

Podle doc. Ivany Oborné, proděkanky pro zahraniční vztahy a anglické programy na Lékařské fakultě UP (LF UP), čeká německou návštěvu bohatý program. Po přivítání děkanem LF UP prof. Milanem Kolářem si někdejší studenti prohlédnou historickou budovu Teoretických ústavů na Hněvotínské ulici, nedalekou novostavbu Ústavu molekulární a translační medicíny LF UP a část areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Průvodci jim kromě zaměstnanců fakulty a nemocnice budou i současní studenti medicíny. V odpoledních hodinách na ně čeká návštěva Rektorátu UP a setkání se zástupci univerzity.

 

 

Pavel Kurfürst, Lékařská fakulta UP
Radek Palaščák, oddělení komunikace UP

 


Napsat komentář