Student Dopravní fakulty Jana Pernera získal Cenu Siemens


Ve čtvrtek 6. února 2014 byly na slavnostním galavečeru v pražské Betlémské kapli vyhlášeny „Ceny Siemens – Werner von Siemens Excellence Award 2013“. Společnost Siemens ocenila talentované studenty, mladé vědce a vysokoškolské pedagogy, mezi nimi i absolventa Univerzity Pardubice Ing. Ondřeje Sadílka.

 


[ad#obsah]

 

Odborná porota letos vybírala ze 133 vysoce kvalitních diplomových a dizertačních prací přihlášených ze všech významných technických a přírodovědných univerzit a také z řady projektů základního výzkumu, vývoje a inovací. V kategoriích pro nejlepší diplomové a disertační práce Cena Wernera von Siemense vedle studenta oceňuje také pedagoga – vedoucího práce.

 

V kategorii Nejlepší diplomová nebo disertační práce vzniklá ve spolupráci se společností Siemens získal první cenu absolvent Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice Ing. Ondřej Sadílek za svou diplomovou práci na téma „Energetická zdrojová soustava pro studentský experimentální elektromobil“.

 

„Ve své práci se Ondřej Sadílek zabýval koncepčním návrhem i reálnou konstrukcí energetické zdrojové soustavy pro studentský experimentální elektromobil, který dle zadání a specifikací musí zvládnout jízdu po určité trase s překonáním výškových profilů trasy. Na tyto trakční požadavky v rámci práce navrhl bateriový systém a jeho BMS, kromě toho ve své práci řešil i nabíjecí systém“, uvedl k práci studenta Ondřeje Sadílka, dnes již absolventa fakulty, vedoucí jeho práce Ing. Ondřej Černý, Ph.D. z Katedry elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě Dopravní fakulty Jana Pernera.

 

Ceny Siemens se udělují od roku 1998. Soutěž talentovaných technických mozků se konala po šestnácté tradičně ve spolupráci s předními českými univerzitami a Akademií věd ČR pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy a ministra průmyslu a obchodu. Vedle nejlepších diplomových, doktorských a disertačních prací mladých badatelů českých vysokých škol byly uděleny i ceny zaměřené na základní i aplikovaný výzkum a inovace a cena pro nejlepšího vysokoškolského pedagoga.

 

Kategorie:

  • Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu
  • Nejvýznamnější výsledek vývoje/inovace
  • Nejlepší vysokoškolský pedagogický pracovník
  • Nejlepší diplomová práce
  • Nejlepší disertační práce
  • Nejlepší diplomová nebo disertační práce vzniklá ve spolupráci se Siemensem

 

Porota posuzující předložené návrhy v šesti kategoriích byla složená z rektorů a prorektorů pro vědu a výzkum českých technických a ekonomických vysokých škol a zástupců Akademie věd České republiky. Všichni ocenění obdrželi kromě Ceny s plaketou vynálezce Wernera von Siemens i finanční odměnu.

 

Valerie Wágnerová


Napsat komentář