Středoškoláci z Mexika a Brazílie viděli díky pobytu v ČR poprvé v životě sníh


Poprvé v životě vidět sníh, poprvé stát na lyžích – to byla zkušenost, kterou si odnesla část z dvacetičlenné skupiny zahraničních studentů, kteří si svůj pobyt v České republice a na Slovensku zpestřili týdenním zájezdem do Nízkých Tater. Středoškoláci z USA, Mexika, Kanady, Kolumbie a Brazílie jsou součástí skupiny 62 studentů z deseti zemí celého světa, pro které se v rámci programu Rotary Youth Exchange staly Česká republika nebo Slovensko na rok novým domovem. Studují zde a žijí v českých nebo slovenských rodinách.

 


[ad#obsah]

 

Poznat Českou republiku nebo Slovensko, jejich kulturu a obyvatele, rozšířit si vzdělání, získat nové znalosti a zkušenosti – to vše mohou zahraniční studenti díky výměnnému programu, který po celém světě organizuje Rotary International již 75 let a Česká republika a Slovensko se jej účastní od roku 1997. Do dnešního dne s pomocí Rotary Youth Exchange vycestovalo do zahraničí více než 1000 českých a slovenských studentů a přibližně stejný počet zahraničních studentů strávil jeden školní rok v České republice nebo na Slovensku.

 

V průběhu pobytu organizuje Rotary Distrikt 2240 (zahrnující Českou republiku a Slovensko) pro zahraniční studenty řadu akcí, které jim pobyt v obou zemích zpestřují a na kterých se mohou seznámit a vyměnit si své zkušenosti a postřehy. Jedním z nich byl březnový Skiweek, v rámci kterého se třetina studentů trávících svůj pobyt v České republice a na Slovensku vydala do Nízkých Tater. Program nabídnul výuku lyžování, návštěvu aquaparku Tatralandia a Demänovské jeskyně, prohlídku Liptovského Mikuláše a také neodmyslitelnou součást podobných akcí – závěrečný Funny Day plný soutěží na sněhu. Pro některé studenty byl tento týden skutečně výjimečný – poprvé v životě viděli sníh nebo stáli na lyžích.

 

Studenti poprvé v životě viděli sníh (zdroj: Rotary)
Studenti poprvé v životě viděli sníh (zdroj: Rotary)

 

Před odjezdem zpět do své vlasti budou mít zahraniční studenti možnost setkat se ještě na několika podobných akcích.

 

Výměnný pobyt znamená, že český nebo slovenský student bývá rok v zahraničí a naopak – zahraniční studenti zase rok u nás. Programu se účastní středoškoláci ve věku 16 – 18, výjimečně ještě 19 let. Studenti v průběhu svého pobytu poznávají jiné kultury, názory a vzdělávací systémy, získávají zkušenosti, rozšiřují si obzory a pracují na rozvoji své osobnosti. Naučit se jazyk hostitelské krajiny je prostředkem, nikoliv hlavním cílem pobytu. Studenti zde často získají přátele na celý život nejen mezi svými vrstevníky ve škole, ale také v hostitelských rodinách.

 

Rotary program zajišťuje neziskovým způsobem, částečně na něj přispívá. Hostitelské rodiny i členové Rotary, kteří program organizují, jsou dobrovolníci. Hlavní rozdíl oproti podobným programům organizovaným zprostředkovatelskými agenturami je významná finanční úspora a příkladná péče o studenty v průběhu jejich pobytu.

 

Díky celosvětové působnosti organizace Rotary se čeští a slovenští studenti dostanou do všech koutů zeměkoule a mladým Čechům a Slovákům nabízí výhradně pobyty v mimoevropských zemích. Nejvíce studentů tráví svůj zahraniční pobyt v USA, Kanadě, Mexiku a Brazílii. Velmi zajímavé jsou pobyty na Tajvanu, spíše sporadické jsou výměny se zeměmi jako jsou Thajsko, Japonsko, Indonésie, Kolumbie, Ekvádor nebo Jihoafrická republika.

 

 


O Rotary International:

Rotary International je celosvětová organizace sdružující již od roku 1905 vedoucí osobnosti z podnikatelských a odborných kruhů. Na 1,2 milionu mužů a žen se v rámci Rotary organizuje ve zhruba 34 000 klubech, které působí prakticky ve všech zemích světa. Členové Rotary se scházejí každý týden, aby organizovali a poskytovali humanitární služby a pomoc svým spoluobčanům, prosazovali ve všech oblastech života vysoké etické zásady a napomáhali vytváření vzájemné důvěry a prosazení míru na celém světě.

Členové Rotary připravují a uskutečňují množství pozoruhodných projektů humanitárního, vzdělávacího nebo kulturního zaměření. Společenství Rotary například částkou překračující jednu miliardu dolarů podpořilo a dále podporuje program PolioPlus, který usiluje o vymýcení dětské obrny. Pod heslem END POLIO NOW se tak od roku 1985 podařilo snížit počet případů této dětské nemoci o více než 99 %. Mezi partnery Rotary patří UNICEF, WHO, ale také nadace Billa a Melindy Gatesových. Rotary také vynakládá každým rokem kolem 90 milionů dolarů na zahraniční výměnné studijní pobyty a stáže a získalo si celosvětové uznání jakožto největší poskytovatel mezinárodních vzdělávacích stipendií. Již od vzniku skautského hnutí trvá také spolupráce Rotary International a Skautu jak na celosvětové, tak i na klubové úrovni. Více informací o Rotary International naleznete na www.rotary.org .

Územně je organizace členěna do tzv. Distriktů, majících číselné označení. V Distriktu 2240, který zahrnuje Českou republiku a Slovensko, se sdružuje 47 českých a moravských a 25 slovenských Rotary klubů dohromady sdružujících 1400 členů (950 v České republice a asi 450 na Slovensku). Financování všech aktivit Rotary, ať už na úrovni klubů, distriktu nebo ústředí, je zajištěno čistě ze soukromých zdrojů, zejména členských příspěvků, darů nebo sponzoringu. Více na www.rotary2240.org .

Veronika Boráková


Napsat komentář