Stránky finanční pomoci studentům


MŠMT nedávno spustilo stránky finanční pomoci studentům, kde budeme zveřejňovat aktuální informace o připravované reformě finanční pomoci studentům vysokých škol.

 

 


[ad#obsah]

 

Cílem reformního návrhu finanční pomoci studentům je odstranění bariér v přístupu k vysokoškolskému vzdělávání a to nejen bariér ekonomických a sociálních, ale také bariér, se kterými se potýkají handicapovaní studenti. Protože jedním z nejtěžších úkolů bude nalézt vhodnou definici handicapovaného studenta, bylo na stránkách finanční pomoci studentům založeno nezávislé pracovní „Fórum odborníků z praxe, handicapovaných studentů a jejich rodičů“. Sekce je určena pro veřejnou diskusi o koncepčních změnách v problematice handicapovaných studentů se širokou veřejností prostřednictvím připomínkování předložených návrhů, příprava vlastních návrhů a stanovisek, článků a názorů.

 

Ve snaze připravit co nejlepší právní normu, která pomůže všem studentům, přistupujeme k přípravě návrhu zákona odpovědně. S jednotlivými fázemi a postupnými reformními kroky chceme jako projektový tým průběžně seznamovat studenty, uchazeče o studium, rodiče studentů a uchazečů o studium, odborníky a zájemce z akademické obce, ale i novinářskou obec a širokou veřejnost. Je pro nás klíčové, aby v systému finanční pomoci, který navrhneme, nebyl žádný typ studenta opomenut a aby celý systém byl co nejlépe „vyladěn“. Proto již v průběhu jeho přípravy vedeme veřejnou diskusi. Na stránkách budou snadno dostupné veškeré aktuální reformní kroky (včetně aktuálních dokumentů), významné koncepční a podpůrné materiály a informace o důležitých událostech spojených s přípravou reformy, články, rozhovory, fóra, diskuse a blogy, včetně blogů studentů. Budeme zde také uvádět i z našeho pohledu nepodložené a zkreslené informace, které se během přípravy reformy mohou objevit, a budeme se snažit je uvádět na pravou míru.

 

Web věnovaný finanční pomoci studentům bude sloužit v prvé řadě k informování o průběhu prací a ke zveřejňování pracovních verzí návrhů jednotlivých prvků finanční pomoci. Diskuse a výměna názorů probíhá na facebooku, který je se stránkami finanční pomoci studentům propojen. Facebook jako doplněk stránek finanční pomoci studentům slouží v prvé řadě jako diskusní fórum reformního návrhu finanční pomoci studentům s tím, že nejzajímavější podněty a dotazy, které se v této komunikaci objeví, budou pravidelně na těchto stránkách zveřejňovány.

 

www.reformy-msmt.cz/financni-pomoc-studentum/

 


Napsat komentář