Stipendia pro postgraduální studium a výzkum v USA


Studentům a absolventům vysokých škol, kteří k 1. září 2011 získají již alespoň bakalářský titul, nabízí Komise J. W. Fulbrighta možnost vládního stipendia pro studium nebo výzkum ve Spojených státech amerických.

 


[ad#obsah]

 

Stipendium se uděluje na jeden školní rok a pokrývá školné do výše 18 tisíc dolarů, životní náklady, zdravotní pojištění a zpáteční letenku. Uchazeči usilující o pobyty od roku 2012-13 musí odeslat on-line přihlášku a dodat další podklady pro výběrové řízení do uzávěrky 1. září 2011.

 

Každý rok Fulbrightův program podpoří deset až patnáct studentů, a vzhledem k tomu, že obvykle obdržíme přibližně čtyřicet kvalitních přihlášek, má dobrý student s jasným záměrem značnou šanci na úspěch,“ komentuje výběrovost programu ředitelka Fulbrightovy komise Hana Ripková.

 

Cílem pobytu v USA může být absolvování celého studijního programu a získání titulu na americké univerzitě nebo pouze jednoroční studijní stáž. Zájemce může rovněž zvolit kategorii „visiting research student“ určenou pro samostatnou práci na svém výzkumném projektu, např. dizertační práci. V tomto případě musí mít žadatel pozvání z instituce v USA.

 

Hlásit se mohou uchazeči o stipendium ve všech oborech s výjimkou klinické medicíny a MBA. Přednost mají uchazeči, kteří v USA ještě dlouhodobě nestudovali.

 

Základním předpokladem jsou výborné studijní výsledky během studia, české občanství a trvalý pobyt na území ČR. Uchazeč by měl mít v době uzávěrky již výsledky testů požadovaných americkými univerzitami, a to jazykovou zkoušku TOEFL s minimálním skóre 80, případně také test studijních předpokladů GRE.

 

Veškeré další informace včetně přihlášky a podrobného popisu programu najdete na www.fulbright.cz v sekci Fulbrightova stipendia.

 

Zájemci o stipendium se v případě jakýchkoliv dotazů mohou obracet na programovou referentku Andreu Semancovou na telefon 222 718 452 nebo e-mail semancova@fulbright.cz.

 

 


Komise J.W. Fulbrighta je česko-americká organizace založená na základě mezivládní dohody v roce 1991 za účelem podpory vzdělávacích a kulturních výměn mezi Českou republikou a Spojenými státy. Komise administruje stipendia vládního tzv. Fulbrightova programu a některé další stipendijní programy. Zároveň poskytuje bezplatné poradenství a informační služby všem zájemcům o studium a výzkum v US. Bližší informace o Fulbrightově komisi naleznete na www.fulbright.cz.

 


Napsat komentář