Spravedlivé obchodování slaví výročí – fairtradové výrobky se již 25 let prodávají pod jednotným označením


Světové fairtradové hnutí slaví 25 let od vzniku holandské organizace Max Havelaar, která uvedla první logo označující fairtradové výrobky. Systém jednotného značení umožnil distribuovat toto zboží do široké obchodní sítě a vedl k rychlému rozvoji trhu s fairtradovými produkty. Známka FAIRTRADE® je dnes nejznámější a nejrozšířenější etickou známkou na světě. Roční obrat produktů označených zelenomodrým logem přesahuje 4,8 miliard euro a prodávají se v 125 zemích světa.


[ad#obsah]

 

V roce 1988 se hrstka holandských průkopníků společně s mexickými pěstiteli kávy rozhodla jít proti proudu a uvedli na trh značku Max Havelaar s logem garantujícím spotřebitelům, že farmáři dostali za svou kávu spravedlivě zaplaceno. Fairtradovým výrobkům, které se do té doby prodávaly pouze ve specializovaných obchodech, se tak otevřela cesta do běžné maloobchodní sítě a během několika měsíců dosáhla v Nizozemí spotřeba fairtradové kávy 2 % z celého národního prodeje kávy.

 

Měli bychom se sklonit před tímto geniálně jednoduchým nápadem a před odvahou, se kterou se do toho pustili, i když odevšad slyšeli, že to nemůže fungovat, a že to nikoho nebude zajímat. Optimisté měli pravdu,“ okomentovala tuto událost Molly Harriss Olsen, předsedkyně Fairtrade International.

 

Společné označení FAIRTRADE®, které je následníkem této nejstarší značky, můžeme dnes najít na více než 30 tisících výrobků včetně čaje, řezaných květin, banánů, cukru, čokolády či oblečení. Výhod systému Fairtrade využívá více než 1,35 milionu drobných pěstitelů a výrobců v 70 zemích světa. Fairtradové výrobky zaujímají v některých zemích významné postavení na trhu, například:

•           Ve Švýcarsku nese více než polovina banánů označení FAIRTRADE®

•           Přes 40 % baleného cukru ve Velké Británii má známku FAIRTRADE®

•           Každá pátá kytice květin prodaná v Německu je certifikována jako Fairtrade

 

V České republice se řemeslné fairtradové výrobky objevují zhruba od poloviny 90. let, první potravinové produkty s certifikací Fairtrade se k nám dovážejí od roku 2004. Dnes existuje v Česku řada firem a organizací, které se věnují prodeji fairtradových produktů a osvětě, funguje tu i certifikovaná pražírna kávy. Prostřednictvím organizace Fairtrade Česká republika je zdejší fairtradové hnutí začleněno do všech významných mezinárodních institucí, které se věnují podpoře fair trade.

 

„Mezi nejvyhledávanější produkty patří káva, která v současnosti tvoří 67 % českého fairtradového trhu. Nově se u nás objevují kosmetické produkty, nebo produkty z bavlny. Některé významné druhy fairtradového zboží v českém prostředí stále nejsou příliš rozšířené – jako například čerstvé ovoce nebo řezané květiny. Pro úspěch prodeje fairtradových produktů je klíčové povědomí veřejnosti, které je oproti zahraničí dosud poměrně nízké – označení FAIRTRADE® rozeznává kolem 30 procent českých spotřebitelů,“ říká Hana Chorváthová, ředitelka Fairtrade Česká republika.

 

Maloobchodní obrat s fairtradovými produkty se v Česku zvyšuje rok od roku, a to i navzdory důsledkům ekonomické krize. Prodej fairtradových výrobků za loňský rok činil 113 milionů korun. 85 % z toho jsou produkty se známkou FAIRTRADE®, 15 % pak výrobky bez této známky, kam spadají například řemeslné produkty.

 

Další zajímavá fakta o fair trade:

 • Na světě je 1 149 fairtradových výrobních organizací v 70 zemích.
 • Prvním fairtradovým produktem byla káva z Mexika. Prodávala se v holandských supermarketech v roce 1988 pod značkou Max Havelaar.
 • Největší podíl fairtradových pěstitelů a výrobců je v Keni, a to 14 %.
 • Velká Británie je v současnosti největším fairtradovým trhem s ročním prodejem 1,9 miliard euro.
 • Přes 80 milionů euro fairtradových prémií bylo loni rozděleno fairtradovým pěstitelům a výrobcům na investice do jejich komunit a obchodních aktivit.
 • Více než 60 % malých výrobních organizací prodalo přes polovinu své produkce v systému Fairtrade.
 • Mnozí fairtradoví výrobci mají rovněž certifikaci BIO – až 54 %.
 • Zástupci fairtradových výrobců nyní tvoří 50 % valného shromáždění Fairtrade International a sami tak určují směřování mezinárodního systému.

 

 

Další informace:

Fair trade je způsob obchodu, který zaručuje pracovníkům z rozvojových zemí spravedlivou odměnu za jejich práci. Pěstitelé a řemeslníci v rámci fair trade dostávají za svou práci takovou výkupní cenu, která odpovídá nákladům na výrobu a zaručuje jim důstojný život. Mezi základní principy fair trade patří férové obchodní podmínky, dodržování lidských a pracovních práv, šetrnost k životnímu prostředí nebo vyplácení tzv. sociálního příplatku, který je investován do projektů místního rozvoje.

 

Fairtradový výrobek lze rozpoznat například podle označení ochrannou známkou FAIRTRADE® na obalu.

 

 

Z Historie fair trade:

 • Počátky hnutí fair trade spadají již do období konce čtyřicátých let minulého století. Církevní organizace z USA i Evropy tehdy zvolily jako způsob pomoci rozvojovým zemím dovoz řemeslných výrobků od tamních výrobců.
 • Postupně vznikaly další organizace specializované na dovoz a prodej těchto produktů.
 • Na konferenci Spojených národů o obchodu a rozvoji (1964) byla přijata nová koncepce rozvojové pomoci. Finanční podpora by měla být nahrazena obchodem, který bude zvýhodňovat země Jihu v tržním systému zemí Severu. Heslo „Trade, not aid“ („Obchod, ne pomoc“) se od té doby stává principem spravedlivého obchodu.
 • V roce 1969 je v nizozemském městě Breukelen otevřen první „Světový obchod“, který se specializuje na prodej rukodělných výrobků z rozvojových zemí pocházejících přímo od výrobců. V té době se hnutí fair trade rozvíjí velmi rychle v celé západní Evropě a o dva roky později již existuje téměř 120 fair trade obchodů.
 • V roce 1988 vzniká nizozemská značka Max Havelaar s logem garantujícím spotřebitelům, že jím označené produkty vznikly v souladu s principy fair trade. Současně vznikají v dalších evropských zemích nové značky, jako TransFair či Fairtrade, a rozšiřuje se rovněž sortiment fair trade potravin o čaj, cukr, kakao, čokoládu, med a banány.
 • 90. léta minulého století – vznikají mezinárodní instituce, jejichž cílem je usnadnit mezinárodní spolupráci a vytvořit jednotnou koncepci rozvoje. V roce 1997 vzniká organizace Fairtrade Labelling Organizations International (dnes Fairtrade International), která stanovuje standardy pro jednotlivé komodity, je vlastníkem ochranné známky FAIRTRADE® a vytváří globální strategii pro systém Fairtrade.……

 

Hana Chorváthová


Napsat komentář