Školy už odevzdaly k recyklaci 3363 televizí a 5719 monitorů


Za loňský rok odevzdaly školy zapojené v recyklačním programu Recyklohraní 3363 vyřazených televizí a 5719 počítačových monitorů. Díky tomu se do přírody mimo jiné nedostalo 1377 tun nebezpečného odpadu, což je váha například šesti soch svobody. I takové zjištění je možné vyčíst z tzv. Environmentálního vyúčtování, které obdržely školy účastnící
se projektu a jehož vytvoření iniciovala nezisková společnost ASEKOL. Nejlépe dopadla Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské z Prahy 9, která odevzdala už 294 televizí a 173 monitorů.

 


[ad#obsah]

 

České základní, mateřské a střední školy už třetím rokem třídí elektroodpad a baterie v rámci programu Recyklohraní. Cílem Recyklohraní je zapojení tématu třídění odpadů do výuky a zároveň dětem zpřístupnit praktickou zkušenost s tříděním elektroodpadu a baterií. Kolektivní systém ASEKOL v rámci programu dlouhodobě zodpovídá za sběr elektrošrotu. „Letos se nám podařilo vytvořit studii, díky níž jsme schopni přesně vypočítat přínosy recyklace televizí a monitorů pro životní prostředí. Na základě studie jsme se rozhodli pro obce a následně i školy vypracovat tzv. Environmentální vyúčtování za loňský rok. Školy tak zjistí, jak konkrétně jejich snažení prospělo životnímu prostředí,“ říká Hana Ansorgová ze společnosti ASEKOL.

 

Byla tak uspořena například roční spotřeba elektrické energie 519 domácností

 

Recyklace odpadu
Obsahem Environmentálního vyúčtování je počet televizí a monitorů, které škola v minulém roce odevzdala k recyklaci, a přepočet na přínos životnímu prostředí. Díky této studii každá zapojená škola přesně zjistí, kolik bylo jejím přispěním uspořeno elektrické energie, energetických surovin, primárních surovin a pitné vody, ale i její podíl na snížení produkce nebezpečných odpadů a emisí skleníkových plynů.

 

Školy zapojené v Recyklohraní loni odevzdaly 3363 vyřazených televizí a 5719 počítačových monitorů. „Recyklací těchto spotřebičů se ušetří elektrická energie, která by vystačila 519 běžným českým domácnostem na celý rok. Mimo to se třeba nemusí vytěžit množství ropy, které se rovná
82 zpátečním cestám osobním automobilem do Londýna a nevyprodukuje nebezpečný odpad rovnající se produkci nebezpečného odpadu celé ČR přibližně za 10 dní,“ upřesnila Ansorgová.

 

Ze všech škol zapojených v Recyklohraní odevzdala nejvíce použitých televizí a počítačových monitorů Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské z Prahy 9. Také díky odbornému zaměření výuky se škole podařilo vytřídit 294 televizí a 173 monitorů. Na druhém místě se umístilo Gymnázium Kroměříž, které vybralo 208 televizorů a 122 monitorů. Pomyslná bronzová medaile patří Základní škole Křivoklát. Ta vytřídila 176 kusů televizí a 104 monitorů.

 

Přesné vyčíslení dopadu sběru a recyklace elektrozařízení na životní prostředí se ASEKOLu povedlo jako jednomu z prvních kolektivních systémů v Evropě. Výsledná bilance byla velmi překvapivá
a vyzněla jednoznačně pozitivně pro zpětný odběr zařízení. Opět se tak podpořila důležitost recyklování použitých elektrospotřebičů.

 

Úspora energií a surovin ve školách zapojených do Recyklohraní v roce 2009

TV Monitory Celkem
Počet sebraných kusů za rok 2009 5 719 3 363 9 082
Úspora elektrická energie (MWh) 929 421 1 350
Úspora ropy (l) 16 528 10 257 26 785
Úspora primárních surovin (t) 56 5 61
Úspora vody (m3) 4 261 2 546 6 807
Snížení produkce nebezpečného odpadu (t) 829 548 1 377
Snížení produkce skleníkových plynů

(t CO2 ekv)

252 109 361

 


Napsat komentář