Skautští dobrovolníci ušetří státu každoročně více než jednu miliardu korun


Podle výzkumu projektu SAFE – Systému evidence a ohodnocení dobrovolnické práce, který uskutečnila Česká rada dětí a mládeže, by mzda pro všechny skautské dobrovolníky za jeden rok činila 1 020 071 560 korun. Samozřejmě jen v případě, že by na rozdíl od skutečnosti nepracovali zdarma a ve svém volném čase.

 


[ad#obsah]

 

„Výzkum nám v číslech ukazuje hodnotu dobrovolnické práce, kterou pro děti a mladé lidi skautští vedoucí odvádí bez nároku na odměnu. Víme ale zároveň, že jejich osobní nasazení při snaze předat klukům a holkám vztah k důležitým hodnotám, naučit je užitečné dovednosti a připravit pro ně dobrodružství v partě kamarádů nikdy nebude možné vyčíslit,“ říká k výzkumu Josef Výprachtický, starosta Junáka – českého skauta.

 

Službu dobrovolníků společnosti sledoval výzkum v 34 dětských, mládežnických a ekologických organizacích sdružených v České radě dětí a mládeže, měření probíhalo během jednoho roku a celkem ukázalo, že 36 000 dobrovolníků z těchto organizací každoročně vykoná práci v hodnotě 1 666 000 000 korun. Na samotné skautské vedoucí připadla částka lehce přesahující miliardu korun.

 

Pro skauting je klíčovou dobrovolnickou činností vedení oddílu. Hlavní z motivací k přijetí odpovědnosti za oddíl bývá především potřeba předat dál, co člověk sám ve skautském oddíle „dostal“ – tedy co zažil, co se naučil. „Dobrovolnicí ve skautu jsem se stala přirozenou cestou – postupně jsem začala pomáhat s vedením oddílu. Že se jedná o „dobrovolnictví“, jsem vlastně zjistila až časem. Práce s dětmi v oddíle mě baví tím víc, čím nadšenější jsou děti a čím spokojenější jsou jejich rodiče,“ říká skautská vedoucí Michaela Sochorová, účastnice výzkumu.

 

O činnost skautských oddílů a potřebné zázemí se stará téměř 9 000 dobrovolníků a dobrovolnic. Vedoucí pracují s dětmi ve svém volném čase a každý rok stráví skautingem průměrně přes 40 pracovních dnů, do kterých mimo oddílové činnosti spadá i účast na vzdělávacích kurzech. Kromě vedoucích ale působí ve skautu řada dospívajících a dospělých dobrovolníků, kteří mají na starosti péči o zázemí – hospodaření, administrativu, fundraising nebo klubovnu. Komunikují rovněž s institucemi, připravují letní tábory a výpravy, zapojují se organizace velkých akcí na národní i mezinárodní úrovni a podobně.
Díky skautským dobrovolníkům a dobrovolnicím funguje dnes v Česku 2 147 skautských oddílů, které každoročně uspořádají více než 1 000 táborů pro bezmála než 30 000 dětí a mnoho akcí během celého roku. Aktivních skautů a skautek je v Česku 60 522, 41 083 z nich jsou děti a mladí lidé do 18 let (uzavřeno k 31. 1. 2018).

 

„Stejně jako nesčetné jiné neziskové organizace, i Junák – český skaut funguje jako důležitý prvek společnosti v péči o druhé. Oceňuji všechny, kdo jsou ve spolcích aktivní, ať už trénují děti ve sportovním klubu, věnují se sociální práci, humanitární a rozvojové spolupráci, výchově mládeže nebo třeba podpoře integrace cizinců či znevýhodněných skupin. Jsem přesvědčen, že tato činnost, ať už dobrovolnická nebo placená, je významným – a často nedoceněným nebo dokonce neviditelným – příspěvkem k rozvoji zdravé společnosti,” dodává Josef Výprachtický.

 

Barbora Trojak


Napsat komentář