Skauti přichystali největší vodáckou akci v roce, Vltavu brázdily stovky lodí


Unikátní pohled na historické památky hlavního města z říční hladiny si mohli na Den české státnosti, v pátek 28. září, užít účastníci tradičního skautského závodu Napříč Prahou – přes tři jezy. Pražské propusti jsou pro vodáky běžně uzavřené, otevírají se na jediný den v roce, a to právě při příležitosti tohoto závodu.

 


[ad#obsah]

 

Trasa překonávající tři vorové propusti – Šítkovský, Staroměstský a Helmovský jez – je dlouhá 6,5 říčních kilometrů. Posádky začínají na Císařské louce a plavbu končí na ostrově Štvanice.
Jako první startuje několik soutěžních kategorií závodu, v němž zápolí jak děti v kategorii vlčata a žabičky (8 až 10 let), tak starší skauti a skautky. Po skautském závodě následuje volné splutí určené pro zájemce z řad široké veřejnosti.

 

„Na řeku se dnes vydalo bezmála 1300 posádek, 183 lodí bylo závodních,“ shrnuje velitel závodu Jan Fischer. Kromě Staroměstského jezu, který závodníkům nachystá pokaždé perné chvilky, byl tentokrát kvůli padlému stromu trochu náročnější i sjezd Helmovského jezu,“ dodává.

 

Bezpečí na trati hlídají čluny záchranné služby, které pomáhají posádkám, jež se tzv. cvaknou. Z mostů závod tradičně sleduje i velké množství diváků, pro které jsou zajímavé kostýmy závodníků, vyzdobené lodě a různé druhy plavidel. Kromě pramic P550 jsou k vidění například i devítikánoe, katamarány nebo paddleboardy.

 

Velká část skautských závodníků trasu projíždí na unikátních pramicích P550, se kterými je možné i plachtit. Konstruktérem tohoto typu lodi je skaut Otokar Rambousek, kterého v předvečer Dne české státnosti vyznamenal Senát Parlamentu ČR pamětní medailí. Rambousek – legenda vodního skautingu, odbojář 2. světové války a účastník “pochodu na Hrad“ 25. února 1948 – přišel výhercům závodu osobně blahopřát do cíle.

 

Historie akce Napříč Prahou – přes tři jezy sahá do roku 1939. Původně šlo pouze o závod vodních skautů a od roku 2009 jsou jezy v kategorii volné splutí otevřeny i veřejnosti. První ročník akce uspořádali skauti ze 13. oddílu z Libně, kteří původně navštěvovali známou Foglarovu Dvojku, ale později se rozhodli věnovat vodnímu skautingu.
Vodní skauting v Česku je stejně starý, jako naše republika, letos slaví 100 let od svého založení. Také proto dnes závodní lodě zdobily české vlajky a logo s nápisem “Skauti slaví sto let Československa“.

 

Barbora Trojak


Napsat komentář