Skauti pomáhají při povodních


Již od víkendu se skauti a skautky po celé republice začali aktivně zapojovat do zmírnění jejich dopadu. Pražský skautský povodňový štáb momentálně hlásí již přes 500 skautů a skautek připravených k pomoci institucím i jednotlivcům postiženým velkou vodou. Mnoho z nich již také ruku k dílu přiložilo – při stěhování Městské knihovny, evakuaci obyvatel, plnění pytlů s pískem nebo koordinaci náhradní dopravy.

 


[ad#obsah]

 

Skautská pomoc je dostupná i v dalších městech – Plzni, Českých Budějovicích, Zlíně aj. První skupiny skautských dobrovolníků se přesouvají do postižených oblastí.

 

Skauti a skautky v jednotlivých městech a obcích se do pomoci postiženým začali samovolně zapojovat již v průběhu víkendu. To také vyzvalo vedení organizace, aby tam, kde je to na místě, skauti a skautky aktivně vstoupili do spolupráce s vedeními měst a obcí či případně složkami Integrovaného záchranného systému a nabídli pomoc v takovém rozsahu, jakého jsou jako dobrovolníci schopni.
„Ve světle setrvalých dešťů a stoupající vody je na místě, aby se skauti a skautky po celé zemi připravili na pomoc při povodních i po nich. A to ve smyslu hesla starších skautů a skautek: Sloužím,“ vyzval na skautském interním webu místostarosta Junáka Petr Vaněk.

 

Skauti a skautky v Praze pomáhali například se stěhováním svazků Městské knihovny, při noční evakuaci Prahy 5 do škol na Barrandově nebo spolupracovali s Dopravním podnikem při koordinaci ranní náhradní dopravy. Pomáhají ale také v Plzni, ve Zlíně, od víkendu v Českých Budějovicích nebo v Táboře. Ústředí Junáka poskytuje krajům, oddílů či jednotlivcům, kteří se chtějí do pomoci zapojit, potřebné informace a podporu.

 

Už během prvních hodin se zapojilo nebo přihlásilo k pomoci několik stovek skautů a skautek po celé republice a jejich počet stále stoupá. Informace o možnostech pomoci jsou distribuovány především prostřednictvím interní webové stránky Junáka a pomocí kontaktních osob v jednotlivých oblastech či vznikajících krajských povodňových štábů.
Skauti a skautky se snaží svoji činnost koordinovat s ostatními organizacemi, jako jsou Člověkem v tísni, ADRA, Diakonie a další.

 

Anna Lukešová


Napsat komentář