Síť středních škol EDUCAnet ojedinělá výukou prostřednictvím informačních technologií


Akciová společnost EDUCAnet provozuje šest moderních středních škol po celé České republice, v nichž usiluje propojit ty nejlepší tradice vyučování a výchovy s aktuálními a efektivními pedagogickými metodami a nástroji. Nadstandardní podmínky v oblasti výchovně-vzdělávacího procesu i v oblasti vybavenosti škol zajišťují žákům jak kvalitní vzdělání s vyváženým poměrem teorie a praxe, tak podporují komplexní rozvoj jejich osobnosti, což jim následně umožňuje dobré uplatnění na trhu práce i v reálném životě obecně.


[ad#obsah]

 

EDUCAnet je síť šesti moderních a dynamicky se rozvíjejících soukromých středních škol postavených na principech vzdělání 21. století. Namísto nezáživného memorování učiva a abstraktního teoretizování zde studenti potřebné informace sami vyhledávají, třídí, vyhodnocují a aplikují ve svých studentských projektech. Učí se o problémech přemýšlet, jasně formulovat a vyjádřit své názory a nacházet vlastní účinná řešení. Partnery a pomocníky jsou jim v tom vysoce odborně i lidsky kvalifikovaní učitelé. Vztahy ve škole jsou budovány na vzájemné otevřenosti, důvěře a pomoci stejně tak je však od žáků požadována vysoká angažovanost ve výuce i přípravě.

 

Velmi podstatným prvkem vzdělávacího procesu je výpočetní technika. Každý student má k dispozici notebook a ve všech školách je bezdrátové připojení k internetu. Ve výuce se kombinuje e-learning s dalšími online metodami a formami, jako jsou například výukové weby či webové a elektronické učebnice. Tyto multimediální nástroje vznikají za úzké spolupráce s předními subjekty v oblasti IT. Školy EDUCAnet jsou tak např. pilotními školami projektu společnosti Google – Google aplikace pro školy. Mezi další neméně významné partnery sítě EDUCAnet patří společnosti IBM, DELL či ESET.

 

Síť EDUCAnet tvoří gymnázia a SOŠ v Praze, Kladně, Českých Budějovicích, Brně a Ostravě a v Pardubicích. Tyto vzdělávací instituce nabízejí v denní i dálkové formě studijní obory gymnázium a informační technologie, v Pardubicích je vedle informačních technologií realizován také studijní obor ekonomika a podnikání. Veškeré obory jsou ukončeny maturitou.

 

Ředitelka společnosti EDUCAnet Květa Humoudová říká: „Primárním cílem našich škol je poskytovat takové vzdělání, které plně zohledňuje situaci občana i společnosti 21. století. Vzdělání, které je vyváženě praktické i teoretické, odpovídá aktuálním potřebám trhu práce i vývojovým prognózám a které zároveň také výrazně přispívá ke kultivaci osobnosti v jejím rozměru etickém, sociálním či estetickém. Díky moderním a inovativním metodám výuky, kvalitnímu a nadšenému učitelskému sboru i managementu a intenzivní podpoře našich partnerům tento cíl naše školy dosahují. Pevně věřím, že tomu tak bude i nadále.“

 


Napsat komentář