Šance dozvědět se více o studiu v USA


Mladí lidé budou mít od 12. do 15. listopadu šanci dozvědět se více o studiu v USA během informační kampaně Studuj v Americe, kdy se budou moci setkat se zástupci amerických škol, americkými studenty i profesory nebo českými absolventy vládního Fulbrightova stipendijního programu a získat tak osobní zkušenost s americkým vzděláváním.


[ad#obsah]

 

Kampaň připravovaná Fulbrightovou komisí ve spolupráci s Velvyslanectvím USA a některými dalšími organizacemi a institucemi se uskutečňuje při příležitosti Týdne mezinárodního vzdělávání (International Education Week, IEW) vyhlašovaného každoročně americkou vládou na třetí listopadový týden jako oslava přínosů studia v zahraničí a mezinárodních vzdělávacích výměn. Více informací o IEW lze najít na stránce www.iew.state.gov.

 

Jak zdůrazňuje americký velvyslanec Norman Eisen ve svém prohlášení: „Vzdělávací zkušenost na mezinárodním poli je pro budoucí lídry klíčová. Vím to, protože já sám jsem jako student v zahraničí jeden rok studoval. Studium v cizině dává příležitost poznat jinou zemi, setkat se s jejími lidmi, porozumět její kultuře a zkušenosti. Spojené státy velmi pevně věří ve smysl studia v zahraničí, a proto je podporují prostřednictvím Fulbrightova programu a informačního centra EducationUSA“.

 

A dále dodává: „Jsme velmi hrdí na naše partnerství s českým Ministerstvem školství. Jsou to výteční partneři a pomáhají nám financovat a provozovat Fulbrightův program, včetně poskytování prostor Fulbrightově komisi, a posílat české studenty do Spojených států. Velvyslanectví a já osobně spolupracujeme s ministerstvem, českou vládou a českou společností na těchto důležitých aktivitách.“

 

 

Komise J. W. Fulbrighta je česko-americkou mezivládní organizací, jejímž cílem je rozvoj vzdělávacích výměn mezi Českou republikou a USA. Jedním z nástrojů jsou vládní česko-americká stipendia, která tato příspěvková organizace MŠMT ČR spravuje. V rámci Fulbrightovy komise rovněž působí Poradenské centrum patřící do oficiální informační sítě EducationUSA podporované americkým Ministerstvem zahraničí. Další informace o službách a programech Fulbrightovy komise přináší její webovská stránka www.fulbright.cz.

 

 

Jakub Tesař

 


Napsat komentář