S výukou angličtiny budou pomáhat američtí asistenti


Zlepšovat znalost angličtiny českých středoškoláků bude v příštím školním roce deset čerstvých absolventů amerických vysokých škol, kteří budou působit jako asistenti při výuce tohoto jazyka na vybraných školách. Pobyt Američanů v České republice je hrazen vládním stipendiem v rámci česko-amerického Fulbrightova programu.

 


[ad#obsah]

 

Fulbright English Teaching Assistants letos míří na střední školy v Bohumíně, Brně, Českých Budějovicích, Kostelci nad Orlicí, Kyjově, Plzni, Příbrami, Rychnově nad Kněžnou, Strakonicích a Znojmě.

 

„Mimopražské školy mívají problémy najít pro výuku angličtiny rodilého mluvčího, který by obohatil jazykové dovednosti a zvýšil motivaci studentů. Fulbrightův program asistentů při výuce angličtiny pomáhá tento problém řešit. Školy navíc za asistenta nemusí platit, protože jeho pobyt v České republice je kompletně pokryt vládním stipendiem,“ objasňuje účel programu koordinátorka Andrea Semancová z Fulbrightovy komise, která program spravuje.

 

„Američané se navíc často aktivně zapojují do života komunity, vedou například konverzační kurz pro veřejnost, což jim zase dává skvělou příležitost poznat běžný život v České republice,“ dodává Semancová.

 

Fulbrightův program je česko-americkým stipendijním programem umožňujícím pobyty amerických studentů, vědců, učitelů a asistentů v České republice. Zároveň stipendijně podporuje studijní, výzkumné a odborné stáže českých občanů v USA. Program je financován společně českou a americkou vládou.

 

Ve školním roce 2013-2014 bude v ČR působit celkem 27 amerických stipendistů, zatímco do USA odjíždí 38 Čechů.

 

Komise J. Williama Fulbrighta byla založena v roce 1991 na základě mezivládní dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými za účelem rozvoje vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn. Komise spravuje česko-americký program vládních stipendií a poskytuje informační a poradenské služby pro zájemce o studium v USA. Bližší informace o Fulbrightově komisi, včetně seznamu a umístění všech českých a amerických stipendistů, naleznete na www.fulbright.cz.

 

Andrea Semancová


Napsat komentář