Rozhovor s Davidem Hégrem, absolventem stáže v jaderné elektrárně


Studenti technických vysokých škol se mohou zúčastnit dvoutýdenního odborného programu s názvem „Letní univerzita“ v jaderných elektrárnách. Přihlašování probíhá do 30. dubna.
Přinášíme rozhovor s absolventem stáže v jaderné elektrárně Temelín a Dukovany.

 


[ad#obsah]

 

„Letní univerzity pořádáme pro posluchače technických fakult vysokých škol. Probíhají v jaderných elektrárnách Temelín a Dukovany, trvají čtrnáct dnů a zahrnují přednášky, odborné semináře i praktické seznámení s pracovními postupy. Jejich absolvování přináší zkušenosti, kontakty a mnohdy i nabídku profesní spolupráce,“ vysvětluje Pavel Puff ze strategického náboru Skupiny ČEZ.

 

O práci pro Skupinu ČEZ uvažoval i student David Hégr. Dnes jako projektový manažer odpovídá společně s kolegy za přípravu a realizaci projektů pro elektrárny Temelín a Dukovany v oblasti skladování použitého jaderného paliva. Čtrnáctidenní Letní univerzity se zúčastnil v létě 2010 po dokončeném 1. ročníku magisterského studia.

David Hégr, absolvent stáže v jaderné elektrárně
David Hégr, absolvent stáže v jaderné elektrárně

 

Jakou vysokou školu jste studoval?

Nejdříve jsem absolvoval strojní průmyslovku v Liberci. Bakalářský titul mám z tamní Technické univerzity, kde jsem studoval informatiku a logistiku na fakultě mechatroniky. Na stejné univerzitě jsem se potom v oboru nanomateriály a nanotechnologie stal inženýrem. Nyní pokračuji v navazujícím doktorském programu fakulty strojní ve spolupráci s Ústavem jaderného výzkumu. Ve Skupině ČEZ pracuji od 1. listopadu 2011.

 

Jak jste se dozvěděl o Letní univerzitě, která vás do práce v ČEZ přivedla?

Od personalistů z ČEZ a od Dany Drábové, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Měli na univerzitě společnou každoroční přednášku.

 

Přihlásil jste na Letní univerzitu hned nebo jste to zvažoval?

Samozřejmě jsem nejprve zvažoval, co mi Letní univerzita může nabídnout, jaký má taková stáž pro mne význam. Zaujal mě program a líbilo se mi, že mě potenciální zaměstnavatel zve přímo k sobě do provozu, aby mě s ním seznámil, navíc zdarma. Vyhodnotil jsem to jako příležitost.

 

Na co z průběhu Letní univerzity nejraději vzpomínáte?

Pamatuji si především na kolektiv lidí, kteří ji se mnou absolvovali, na vysokoškoláky z celé republiky. Každý z nás rozuměl jiným oblastem techniky, byl zvyklý nahlížet věci různými způsoby, a řešit problémy s odlišným přístupem. Stáž také nabízí možnost zjistit, na jaké úrovni jsou vaši kolegové z jiných škol. Získal jsem představu, jaká mě čeká konkurence u pracovních pohovorů. A v neposlední řadě jsem našel nové kamarády.

 

A z odborného hlediska?

Každý den nás čekala nová témata a jiný program. Během prvních dní mne například nejvíce fascinovala jedinečnost a velikost jaderné elektrárny, nikdy před tím jsem ji nenavštívil. Utkvělo mi zkoumání a zjišťování, jaký má co výkon a jaké jsou parametry elektrárny. Obdivoval jsem také technický přehled a odbornou erudici přednášejících. Při věcném a srozumitelném výkladu zvládali obratem odpovídat také na nejrůznější dotazy studentů.

 

Probíhal i nějaký doprovodný program?

Ano, poměrně různorodý, plný sportovních i kulturních aktivit. Rozhodně jsme se nenudili. Každý z nás si mohl vybrat, čeho se chce zúčastnit.

 

Během Letní univerzity jste složil i test psychodiagnostických předpokladů pro práci na jaderném zařízení, byl pro vás náročný?

Ani ne. Test obsahuje úlohy, jimž porozumí každý. Neprověřuje technické znalosti, vědomosti nebo obecný přehled. Je zaměřen na psychiku a schopnost se soustředit. Myslím, že není čeho se bát.

 

Jak jste spokojen ve svém současném zaměstnání?

Velice. Cením si především toho, že nadřízení nás vnímají jako kolegy a dávají nám prostor uvést a realizovat naše myšlenky. Je to práce, která má smysl. Podílím se na významných projektech, což mě motivuje. V neposlední řadě si vážím i toho, že při práci mohu studovat. A také interní podpory výuky cizích jazyků. ČEZ je firma zaměstnávající vzdělané a schopné lidi, spolupráce s nimi je fajn.

 

Jitka Horáková


Napsat komentář