Rozhovor s Danielem Novákem, ředitelem projektu Absolventi.cz


Na našem webu jste se již mohli dozvědět o vzniku nového portálu pro absolventy umožňující spolupráci vysokých škol, studentů a firem. Dnes vám přinášíme rozhovor s Danielem Novákem, ředitelem projektu Absolventi.cz

 

 


[ad#obsah]

 

 

Mohl byste svými slovy stručně shrnout projekt Absolventi.cz, čím je výjimečný a případně i popsat pozici, kterou v projektu zastáváte?

Jedná se o projekt, který byl založen studenty vysokých škol s cílem stát se největším informačním a komunikačním systémem pro studenty, absolventy, školy a firmy v České republice. Projekt je výjimečný tím, že se snaží zapojit všechny školy, jak terciálního, tak i sekundárního vzdělávání. A daří se. Již s námi na projektu spolupracuje 16 vysokých škol a 28 škol středních a vyšších odborných. V současnosti jsem v pozici ředitele projektu. Vedu tým lidí, kteří na projektu pracují a starám se zejména o komunikaci s vysokými školami a firmami.

 

Některé uživatele může mást, že se projekt na první pohled jeví jako dva zcela rozdílné a oddělené portály, každý určený pro rozdílné použití. Jaká je realita?

Na školách dosud existovaly dva různé druhy informačních systémů. Jeden pro komunikaci se studenty, druhý pro správu databáze absolventů. Absolventi.cz je systém, který obě funkce integruje do jedné a přitom nabízí ještě funkci další – nástroj propagace vysoké školy směrem ke studentům středních škol prostřednictvím systému elektronických nástěnek.

 

Daniel Novák, ředitel projektu Absolventi.cz
Daniel Novák, ředitel projektu Absolventi.cz

Pokud si vybereme nejdůležitější cílové skupiny, pro něž jsou vámi poskytované služby zaměřeny především – tedy vzdělávací zařízení, studenty a firmy – můžete mi ke každé z nich stručně shrnout největší přínos, který jim portál nabízí?

Co se týká vzdělávacích zařízení, cílem je, aby každá škola měla aktuální kontakty na své absolventy a mohla s nimi komunikovat 5, 10 a více let od absolvování. Studentům systém nabízí především informace potřebné k „přežití“ na škole formou užitečných funkcí a kontakty na své spolužáky i po ukončení studia. Firmám se nabízí možnost efektivně oslovit velké množství studentů, jejich cílové skupiny.

 

V současnosti je projekt oficiálním nástrojem 16 vysokých a 28 středních a vyšších odborných škol, jaký je ale váš cíl v této oblasti do budoucna?

Zapojit do projektu všechny školy na všech stupních vzdělávání. V současnosti navštěvuje partnerské vysoké školy přibližně 70 000. Naším cílem je ale do projektu aktivně zapojit i zbylých 330 000 studentů vysokých škol, včetně všech studentů sekundárního vzdělávání.

 

Jak se vůbec zrodil počáteční nápad na projekt Absolventi.cz a jak vypadaly jeho samotné začátky?

Nápad se zrodil v hlavách studentů z několika vysokých škol, kamarádů, kteří se potýkali s neúspěchem propagace studentských aktivit na jednotlivých školách. Proto se rozhodli vytvořit jednotné studentské médium pro všechny vysokoškoláky v České republice, kde by student nebo studentská organizace mohla přehledně inzerovat svoje aktivity. Po čase se k této myšlence přidal absolventský rozměr. Stále jsme studenti, ale za několik let budeme všichni absolventi a stále budeme chtít zůstat v kontaktu s univerzitou a svými spolužáky.

 

Co přináší institucím partnerství s Vámi?

Školám poskytujeme systém Absolventi.cz jako neocenitelný konkurenční nástroj komunikace se svými studenty a absolventy. Školy zde mohou umisťovat veškeré informace o aktuálním dění na fakultách, dosažených úspěších ve vědě a výzkumu a zajistit si tak efektivní a dostupnou propagaci vůči případným zájemcům o studium a spolupráci.

 

V očích některých uživatelů může Váš portál připomínat sociální síť  Facebook. Máte ambice tomuto světovému komunikačnímu portálu v českém prostředí konkurovat?

Facebook nevnímáme jako konkurenci. Snažíme se využít jeho předností, otevřenosti a možností, které nabízí. Příkladem může být propojení uživatelského účtů Absolventi.cz a Facebook.

 

Na závěr prosím ještě prozraďte, zdali chystáte v blízké době nějaké zásadní proměny systému, co se přidávání nových funkcí či úprav uživatelského rozhraní týče?

Momentálně se soustředíme na zlepšování stávajících funkcí a očekáváme zpětnou vazbu od uživatelů, podle které se chceme řídit.

 

 

Pavel Vybíral


0 komentářů: “Rozhovor s Danielem Novákem, ředitelem projektu Absolventi.cz”

Napsat komentář