Rok 2011 evropským rokem dobrovolnictví. Zapojte se


“Dobrovolnictví přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, ale zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti. Je zdrojem nových zkušeností a dovedností a obohacením v mezilidských vztazích.”

 

 


[ad#obsah]

 

„Letní dům mi vzal ideje, že každým svým krokem musím něco hlubokého vyřešit – někdy prostě stačí jen být s druhými lidmi a hloubky se tam, kde mají, začnou otevírat samy,“ dobrovolnice Petra
Letní dům je občanské sdružení, které pomáhá dětem a mladým lidem z dětských domovů. Dobrovolnice Petra je jednou z těch, díky kterým služby sdružení mohou fungovat. Společně s pracovníky Letního domu tvoří dobrovolníci sehraný tým a podílejí se na přípravách a realizaci sociálně-terapeutických pobytů, tréninkových pobytů, komunitních akcí, výstav a výjezdů do dětského domova. Jsou tak společně na blízku dětem a mladým lidem, kteří vyrůstají v ústavních zařízeních, často daleko od svých blízkých, a napomáhají tak jejich sociálnímu začlenění.
V současné době probíhá v Letním domě nábor dobrovolníků, jehož součástí je vzdělávací program, který přiblíží téma ústavní výchovy, aspekty práce s dětmi z dětských domovů a představí některé techniky arteterapie.

 

 

Probuďte spolu s námi v dětech z dětských domovů radost ze zážitků

 

„Letní dům připravuje pro děti jedenáct sociálně-terapeutických pobytů za rok, vždy o prodloužených víkendech či prázdninách,“ popisuje jednu z hlavních aktivit sdružení Zuzana Nápravová, koordinátorka dobrovolníků, a dodává: „Pobyty se konají mimo dětské domovy, nejčastěji na chalupách v Jizerských horách a Krkonoších a trvají tři až deset dní. Během nich nabízíme dětem pestrý program s odbornými aktivitami, při kterých využíváme techniky expresivních terapií jako je arteterapie, artefiletika, muzikoterapie či tvořivá dramatika. Na každém pobytu jsou dva až tři dobrovolníci, kteří s námi programy připravují. Bez dobrovolníků bychom nemohli pobyty pro děti realizovat. Za jejich ochotu a pomoc jim patří velký dík.“

 


Pokud se chcete stát dobrovolníkem Občanského sdružení Letní dům i Vy, pošlete koordinátorce dobrovolníků svůj životopis na zuzka@letnidum.cz. První informační a nezávazná schůzka nových zájemců o dobrovolnickou činnost v Letním domě se uskuteční 15. listopadu 2010 od 18.00 hodin v kanceláři našeho sdružení (Vyšehradská 41, Praha 2). Pro více informací navštivte naše webové stránky www.letnidum.cz.

 

 

Martina Veselá

 


Napsat komentář