Řemeslné obory už nejsou ryze mužská záležitost. Roste generace instalatérek a truhlářek


Podlahářka, instalatérka nebo truhlářka – stále více dívek se v posledních letech hlásí na řemeslné obory. Podle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v loňském školním roce dívky představovaly 34 procent žáků u oborů s výučním listem, přes 50 procent u oborů s maturitou.

 


[ad#obsah]

 

Na Střední odborné škole Jarov, která patří k největším odborným školám v Česku, aktuálně studuje 261 dívek. „Nejvíce dívek u nás studuje na zahradnicky zaměřených oborech, ať jsou to obory s maturitou, nebo výučním listem. Pravda je, že dívky se stále častěji objevují i v typicky chlapeckých oborech – podlahář, malíř, instalatér, truhlář a podobně. I díky pokroku techniky ubývá ve většině řemeslných oborů fyzicky náročné práce, takže i specializace, které kvůli fyzické náročnosti nebyly pro dívky vhodné, dnes bez problému zvládnou,“ vysvětlil Miloslav Janeček, ředitel Střední odborné školy Jarov (SOŠJ).

 

Dívky si obor studia pečlivě vybírají, důkladněji zvažují zaměření vybraného oboru, víc sledují vybavení školy, mimoškolní aktivity nebo možnost praxí v zahraničí. „Pokud si dívka vybere nějaký obor, zůstává u něho, u dívek méně často řešíme žádosti o změnu oboru v průběhu studia,“ potvrdil Miloslav Janeček.

 

Současní deváťáci při výběru budoucí střední školy zohledňují i to, jak se jim po dokončení studia povede. A právě ve studiu řemesla vidí stále víc mladých lidí potenciál. „Současná mladá generace už tolik neřeší, zda je některý obor spíše chlapecký, nebo dívčí. O svém budoucím povolání se rozhodují podle toho, zda se jim konkrétní obor líbí, zda jsou dostatečně přesvědčeni, že by v něm mohli být dobří, a důraz také kladou na následné uplatnění na pracovním trhu,“ řekl Miloslav Janeček.

 

Poptávka po kvalitních řemeslnících je v současné době obrovská. Na pracovním trhu chybí až 300 tisíc řemeslníků. „Uplatnění na pracovním trhu řemeslníků se neřídí tím, zda se jedná o dívku, nebo chlapce. Zákazníka nebo zaměstnavatele logicky spíše zajímá, zda je řemeslník pracovitý, slušný, spolehlivý, zda samostatně zvládne práci, kterou má udělat, zda umí pracovat s tradičními i moderními materiály a technologiemi. Navíc kvůli nárůstu byrokracie se i v kanceláři stavební firmy hodí člověk, který danému oboru rozumí, a právě administrativu takových firem zajišťují převážně ženy,“ uvedl Miloslav Janeček.
Dívky, které vystudují řemeslný obor, často své mužské kolegy „strčí do kapsy“. „Většina dívek je pečlivější, mají větší cit po detail. Například v oboru malíř se více uplatní v jemných dekorativních malbách, u podlahářů to zase bývají složitější pokládky parket,“ uzavřel Miloslav Janeček.

 

Petra Ďurčíková


Napsat komentář