Rekvalifikace: šance pro nezaměstnané i cesta k vysněné profesi


Rekvalifikační kurzy, kurzy profesních kvalifikací – šance najít nové zaměstnání, změnit stávající profesi nebo si doplnit vzdělání. Kvůli prohlubujícímu se nedostatku řemeslníků v Česku roste zájem o účast právě na řemeslných rekvalifikačních kurzech. Lidem evidovaným úřadem práce je navíc hradí stát.

Rekvalifikačních kurzů se zpravidla účastní lidé, kteří dlouhodobě nemohou sehnat zaměstnání. Kurzy jsou ale určeny i pro ty, kteří chtějí změnit profesi nebo si doplnit vzdělání. „Kvalifikovaní řemeslníci jsou velmi žádaní jak přímo od zákazníků, tak i od zaměstnavatelů. Na pracovním trhu působí řada řemeslníků, kteří sice zvládají své řemeslo, ale nemají k tomu žádný doklad o vzdělání, z různých důvodů se nevyučili. Přesto jsou ve svém oboru dobří, ale uvědomují si svůj hendikep a nevědí, jak ho napravit. Jiný řemeslník chce rozšířit nabídku svých pracovních kvalifikací nebo zcela změnit své profesní zaměření, ale pochopitelně nechce kvůli tomu znovu chodit do školy. Právě v takovýchto případech nabízí naše škola řešení,“ uvedl Miloslav Janeček, ředitel Střední odborné školy Jarov (SOŠJ).

Nedostatek řemeslníků v Česku se neustále prohlubuje. I to má vliv na rostoucí zájem právě o řemeslné rekvalifikační kurzy. „Naše škola nabízí kurzy zakončené zkouškou a osvědčením pro celou řadu profesních kvalifikací – například topenář, malíř, kamnář, květinář nebo lakýrník. Doklad o úspěšném vykonání zkoušky z profesní kvalifikace prokazuje, že jeho držitel je kompetentní vykonávat určité povolání. Za určitých podmínek lze vhodně složenými zkouškami z profesních kvalifikací získat možnost vykonat i závěrečnou zkoušku v daném oboru a tím získat i výuční list,“ doplnil Petr Dvořák z úseku Celoživotního vzdělávání na Střední odborné škole Jarov.

Rekvalifikačního kurzu se může zúčastnit každý, komu už bylo 18 let a má dokončeno základní vzděláním. Zároveň je třeba počítat s tím, že rekvalifikační kurzy jsou zpoplatněny. „Rekvalifikační kurzy nabízené naší školou stojí zpravidla od 10 do 30 tisíc korun. V ceně je potřebný materiál pro praktickou výuku, studijní literatura vytvořená přímo pro tyto kurzy a v případě, že je součástí kurzu i svářecký průkaz, bývá cena i vyšší. Úhrada kurzovného je možná ve třech splátkách. O příspěvek nebo úhradu celého kurzovného je možné požádat úřad práce příslušný podle místa bydliště uchazeče. Stát totiž rekvalifikační kurzy lidem, kteří jsou vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce, platí. Délka kurzů samozřejmě závisí na zvoleném oboru, pohybuje se většinou kolem 150 hodin,“ řekl Miloslav Janeček. V případě zájmu škola nabízí i zajištění cenově výhodného ubytování a stravování.

Vystudovat nějaký obor ještě neznamená, že se jím člověk bude živit. Naopak. Změna kvalifikace je v Česku poměrně častá. „Dnes už je běžné, že během pracovního života neměníme jen zaměstnavatele, ale i celou profesi. Z horníka na datového analytika, z právničky na programátorku, z inženýra na restaurátora nábytku. To jsou konkrétní příklady z reálné praxe, kterých bude čím dál víc přibývat. O těchto změnách na trhu práce mluví všechny současné statistiky, na národní i globální úrovni,“ míní kariérní poradkyně projektu Samsung Tvoje šance Petra Drahoňovská. Ta už v druhém ročníku projektu pomáhá 12 znevýhodněným dětem z Česka a Slovenska najít svůj směr a naplnit své profesní vize.

Pro úspěšné absolvování rekvalifikačního kurzu je zásadní zvolení správného zaměření. Uchazeči by se tak měli nejdříve poradit s odborníky. Ti navíc uchazečům poradí i s administrativou a s případnou žádostí o příspěvek na kurz. „V naší škole pracuje tým zkušených spolupracovníků, kteří pomohou se v této oblasti zorientovat, uchazeči se jich mohou zeptat osobně v budově naší školy nebo prostřednictvím e-mailu czv.@skolajarov.cz. A pochopitelně jsou zde týmy zkušených učitelů odborného výcviku pro jednotlivé obory, kteří jsou připraveni s vhodností zvoleného rekvalifikačního kurzu poradit a předat své zkušenosti,“ uzavřel Miloslav Janeček.

Petra Ďurčíková


Napsat komentář