Rekonstrukce původního areálu Univerzity Pardubice v centru města úspěšně pokračuje


V budově univerzity v centru města na náměstí Čs. legií bude v pátek 1. února v 11 hodin dopoledne slavnostně zahájen provoz nové jídelny. Úprava prostor na moderní stravovací zařízení stála tři milióny korun.

 

 


[ad#obsah]

 

Nejstarší univerzitní objekt na náměstí Čs. legií prošel v uplynulých pěti letech hned několika rozsáhlými rekonstrukcemi. Nejprve vzniklo v novější části budovy moderní zázemí pro nejmladší fakultu univerzity – Fakultu elektrotechniky a informatiky a v posledních dvou letech vzniklo v původní, nejstarší, památkové chráněné části objektu další, zcela nové studijní a vědecko-výzkumné zázemí vybavené tou nejmodernější technologií a informačními zdroji.

 

Obnova novější části objektu v centru města, pocházející z 60. let minulého století, přišla univerzitu celkem na 70 miliónů korun.

Celý areál, od padesátých let minulého století využívaný Vysokou školou chemicko-technologickou v Pardubicích, stojí mimo nynější univerzitní kampus. Pro zaměstnance i studenty nejen Fakulty elektrotechniky a informatiky, ale všech pracovišť, která v centru města budou od letoška působit a která nemohou využívat služeb univerzitní menzy v kampusu na okraji Pardubic v městské části Polabiny II, zřídila univerzita nově samostatnou jídelnu. „Toto moderní stravovací zařízení vzniklo rekonstrukcí a dvorní vestavbou u pravého křídla novější části objektu. Výstavbu, která přišla na tři milióny korun, jsme financovali z našeho institucionálního rozvojového plánu. Jídelna má devadesát míst a zvládne zajistit stravování pro všechny zájemce – studenty i zaměstnance v centru města,“ upřesňuje prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., rektor Univerzity Pardubice a dodává: „Jídelnu postavila společnost Domistav Hradec Králové v druhé polovině minulého roku. Provozovatelem a poskytovatelem stravovacích služeb je pardubická společnost A. C. in, s. r. o., která vyhrála výběrové řízení.“ Provozovatel navíc na vlastní nálady zajistí veškeré gastro vybavení i vybavení jídelny nábytkem.

 

„Tím se podařilo téměř dokončit obnovu této novější části objektu v centru města, pocházejícího ze 60. let minulého století, v níž nyní sídlí Fakulta elektrotechniky a informatiky. Postupně jsme v uplynulých letech do rekonstrukce této části budovy vložili 70 miliónů korun,“ rekapituluje rektor univerzity prof. Ludwig.

 

Výuka do nejstarší části objektu na nám. Čs. legií se vrátí již tento semestr.
V uplynulých dvou letech zároveň univerzita provedla rozsáhlou rekonstrukci historické části objektu, která stála dvě stě miliónů korun. Vnější plášť budovy byl zachován a restaurátorsky upraven, uvnitř budovy pak vzniklo moderní studijní a vědecko-výzkumné zázemí. „Akademici a studenti mají k dispozici šest desítek nových laboratoří, učeben, studoven a pracoven určených přímo na vědu a doktorská studia,“ vyjmenovává hlavní přínosy rekonstrukce rektor. Tyto prostory budou slavnostně otevřeny ve středu 27. února. Od letního semestru budou sloužit výuce a budou ji využívat zejména studenti doktorských studijních programů.

 

V poslední fázi rekonstrukce objektu vzniknou laboratoře pro materiálový výzkum a velká posluchárna.
V následujících dvou letech pak proběhne poslední část rekonstrukce objektu univerzity na nám. Čs. legií. Bude se týkat dvorního traktu. Vznikne ještě velká posluchárna pro Fakultu elektrotechniky a informatiky a nové, moderně vybavené přístrojové a laboratorní zázemí zejména pro rozvoj materiálového výzkumu, který má v Pardubicích dlouholetou tradici a který se řadí mezi špičková pracoviště mezinárodního významu. Na tuto část rekonstrukce získala univerzita z evropských fondů – Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace další finanční prostředky, a to ve výši 120 miliónů korun.

Celkem vloží Univerzita Pardubice do obnovy celého areálu v centru města téměř 420 miliónů korun – z evropských fondů, státní dotace či vlastních zdrojů.

Během následujících dvou let tak kompletně obnovený a moderně upravený univerzitní objekt v centru města, nejdéle sloužící vysokoškolské výuce, opět naplno ožije, tentokrát ve zcela nové kvalitě zázemí umožňujícího další rozvoj pardubického vysokého učení.

 

 

Valerie Wágnerová

 


Napsat komentář