První toalety byly vyrobeny před 4 000 lety, přesto 946 milionů lidí stále koná potřebu na otevřeném prostranství


Nedostatek záchodů, kontaminovaná voda a velmi špatná hygiena představuje i nadále celosvětový problém, jakkoli bylo v posledním desetiletí dosaženo v některých zemích určitého pokroku. Obyvatelstvo bez přístupu k řádným hygienickým prostředkům žije převážně v Asii, Subsaharské Africe, Latinské Americe a v Karibiku.

 


[ad#obsah]

 

Nadace We Are Water, vzniklá pod záštitou značky Roca, každoročně na tento problém upozorňuje v rámci Světového dne toalet, který se koná 19. listopadu.

 

Nadace We Are Water vyvíjí činnost mimo jiné v oblastech jižní Asie a Subsaharské Afriky na společných projektech s nevládními organizacemi za účelem zlepšení sanitárních zařízení a na rozvoji osvětových programů pro praxi v oblasti hygieny a povědomí obyvatelstva, a tím zlepšuje jejich rozvoj. Od svého počátku nadace realizovala více než 25 projektů spolupráce. Polovina z nich se soustředila právě na tyto oblasti a dotkla se celkem 1,648 miliardy lidí bez přístupu k řádným sanitačním prostředkům. Většina projektů, jejichž posláním je zmírnit negativní vliv nedostatku vhodných vodních zdrojů, je i v současnosti stále aktivní. Do dnešního dne mělo z těchto projektů prospěch více než 220 000 lidí.

 

Nadace We Are Water Foundation sleduje dva hlavní cíle. Prvním je zvyšování povědomí a podpora dialogu mezi veřejností a organizacemi o potřebě vytvořit novou kulturu pro vodu, umožnit spravedlivý rozvoj a udržitelnou správu světových vodních zdrojů. Druhým cílem je realizace řady činností na boj proti negativním dopadům nedostatku odpovídajících vodních zdrojů. Oblast činnosti nadace zahrnuje zapojení se do infrastruktury, osvěty, ochrany zdraví a výzkumu, koncentrovaných v nejpostiženějších oblastech světa www.wearewater.org.

 

  • 340 000 dětí do pěti let každoročně umírá na průjmová onemocnění způsobená nedostatkem hygieny.
  • 161 milionů dětí trpí růstovou retardací nebo chronickou podvýživou související s nedostatkem sanitace a hygieny.
  • Čtyři z deseti škol a zdravotnických středisek nemají základní zařízení pro úpravu vody a hygienu.

 

Beáta Kašparová


Napsat komentář