Průmyslové firmy tíží nízká jazyková vybavenost potenciálních zaměstnanců. Velcí exportéři ze svých nároků slevovat odmítají


Jazyková vybavenost potenciálních zaměstnanců je jedním z problémů, kterým musí v současnosti čelit české průmyslové firmy. Kvůli situaci na trhu práce jsou tak často nuceny slevit ze svých nároků. Především významné exportní společnosti to kvůli dostatečné celosvětové konkurenceschopnosti odmítají. Podle odborníků lze současnou situaci řešit především dlouhodobými změnami ve vzdělávacím systému. Firmy však čekat nemohou a umožňují svým zaměstnancům alespoň jazykové kurzy.

 


[ad#obsah]

 

V českých průmyslových firmách využívá cizího jazyka v průměru zhruba polovina zaměstnanců. Může se přitom jednat o aktivní znalost na každodenní bázi nebo pasivní využití například v podobě čtení technické dokumentace. Se současnou velmi nízkou mírou nezaměstnanosti se však společnosti musí vypořádat s tím, že na trhu práce není dostatek jazykově kvalitně vybavených zájemců o práci. „Firmy musí snižovat své nároky na jazykovou vybavenost zaměstnanců. Pokud mají v jednání člověka, který splňuje důležitá kritéria na technické znalosti a zkušenosti a je pro danou firmu motivovaný, jsou zaměstnavatelé často ochotni zvážit jeho nižší jazykovou vybavenost,“ řekla Darina Wiedermann Janíčková, jednatelka personální agentury Talentica.cz zaměřující se na nábor technicky zaměřených pracovníků.

 

Nutnost snižovat své nároky však není v českém prostředí železným pravidlem. Obzvláště firmy, které se výrazně orientují na export, dělají vše pro to, aby zůstaly konkurenceschopné v celosvětovém měřítku. Jedním z příkladů je brněnský koncern ZKL zabývající se výrobou ložisek, který své výrobky vyváží do více než 70 zemí světa. „Nemůžeme si žádné úlevy v tomto směru dovolit. Tlak obchodního trhu je obrovský, a pokud bychom začali pokulhávat v oblasti komunikace, konkurence by toho jistě využila,“ řekl personální ředitel koncernu Rostislav Brodecký. Jeho pohled do jisté míry sdílí i Bohunka Žáková, personální ředitelka společnosti Enbra, která se zabývá výrobou otopné a chladící techniky. „Zaměstnanec v průmyslové firmě by měl cizí jazyk ovládat na co nejlepší úrovni, pokud to vyžaduje charakter jeho pozice,“ uvedla. Znalost cizích jazyků přitom společnosti vyžadují především u obchodnických pozic a u středního a vyššího managementu. „Ovládnutí anglického jazyka je dnes obzvláště u vedoucích pozic nezbytné. Manažeři by měli angličtinu ovládat minimálně na úrovni C1, drtivá většina Čechů ale prokazuje spíše průměrné znalosti jazyka na úrovni A2 až B1,“ upozornil Radek Stavinoha, generální ředitel Vysoké školy Ambis.

 

Zaměstnanci v průmyslových firmách cizí jazyk nejčastěji používají v komunikaci se zahraničním klientem nebo při komunikace s mateřským závodem v zahraničí. To je případ také společnosti Rieter CZ, která se zabývá výrobou zařízení pro textilní průmysl. „V našem případě, je znalost cizího jazyka naprosto nezbytná. Samozřejmě bychom rádi přijímali výborné techniky se skvělou jazykovou vybaveností, které bychom upřednostnili před ostatními,“ uvedl personální ředitel společnosti Richard Bednář. Realita trhu práce je však značně odlišná. „Na rozdíl od technických znalostí, které člověk získává roky, se jazyk dá relativně rychle doučit, pokud má uchazeč chuť dále se vzdělávat. Naštěstí tato situace nastává poměrně často. Pokud je tedy přijímaný zaměstnanec především odborník a má slušné základy cizího jazyka, zbytek už společně zvládneme,“ doplnil Bednář.

 

Průmyslové firmy proto v současnosti řeší zlepšování jazykových dovedností svých zaměstnanců jazykovými kurzy, které samy zaštiťují. Kromě standardní angličtiny se však zaměřují i na jiné světové jazyky. „V současné době máme otevřených celkem 6 kurzů v různých úrovních pokročilosti, část z nich se přitom věnuje výuce španělštiny. Důvodem je především výrazná exportní spolupráce koncernu se zeměmi Latinské Ameriky,“ uvedl Brodecký. Odborníci přitom uvádějí, že velkým problémem z hlediska nedostatečné jazykové vybavenosti potenciálních zaměstnanců, je současný stav vzdělávacího systému. „Je nutné, aby na potřeby a očekávání průmyslových firem školský systém a stát pružně reagoval. Děti by měly mít již od útlého věku možnost učit se cizí jazyky, zejména angličtinu. Bez tohoto předpokladu se ve znalostech cizích jazyků dál neposuneme a trh práce s tím bude mít dlouhodobě problém,“ upozornila i v souvislosti postupnou digitalizací sekundárního sektoru a nástupem Průmyslu 4.0 Darina Wiedermann Janíčková.

 

Podle ní by zároveň bylo dobré zamyslet se do budoucna i nad výukou těch jazyků, které dnes mohou působit poněkud exoticky. „Jedná se například o čínštinu. Do budoucna lze tímto směrem odhadovat zvyšující se poptávku. Tento jazyk však v českém školském systému nemá zatím vůbec žádné místo, ani hypotetické,“ uvedla. Tuto myšlenku však už začíná následovat například zmíněný koncern ZKL. „Mladší generace nemá s jazyky problém. Na pozice se nám hlásí i mladí lidé se znalostí čínštiny. Nám už poté zbývá pouze si je patřičně „vychovat“ v našem oboru,“ uzavřel Brodecký.

 

 

Koncern ZKL
Koncern ZKL vznikl integrací českého ložiskového průmyslu s téměř sedmdesátiletou tradicí zajišťujícího výzkum, vývoj, výrobu a prodej ložisek ZKL. Vznik koncernu je datován k 1. 7. 1999. ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě. Ve významných světových teritoriích zajišťují přímý prodej a podporu dceřiné společnosti koncernu ZKL. Koncern ZKL má sídlo v Brně, kde má i hlavní výrobní závod. Dále má výrobní závod v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku. V českém prostředí se koncern řadí mezi dlouhodobé stabilní zaměstnavatele, což dokumentuje vysoký počet jeho stálých zaměstnanců, na které postupem času navazují i jejich potomci.

 

Společnost Rieter CZ
Rieter CZ sídlí v Ústí nad Orlicí, je zároveň součástí švýcarského koncernu Rieter, který je předním světovým výrobcem strojních zařízení a ucelených systémových řešení pro textilní průmysl. Koncern Rieter celosvětově zaměstnává okolo 5 230 pracovníků a z tohoto počtu více než 500 zaměstnanců pracuje v Rieter CZ.

 

Vysoká škola Ambis
Vysoká škola Ambis vznikla sloučením Vysoké školy regionálního rozvoje, Bankovního institutu a Soukromé vysoké školy ekonomických studií. Pod novým názvem nabízí studentům čtyři bakalářské a dva magisterské obory akreditované MŠMT. Zásadami Vysoké školy Ambis je výuka orientovaná na praxi, individuální přístup ke studentům a efektivní využívání jejich času a schopností. Ambis je součástí jedné z největších nezávislých soukromých vzdělávacích skupin v Německu COGNOS AG, v České republice pak patří mezi soukromé školy s nejdelší historií. Generálním ředitelem Vysoké školy Ambis je Radek Stavinoha, úspěšný český podnikatel a vizionář, který se podílel na založení cestovní agentury Invia nebo vedl největší vzdělávací skupinu v tuzemsku, společnost Tutor.

 


Společnost Talentica.cz

Společnost Talentica.cz je technicky zaměřená personální agentura působící na trhu od roku 2009. Jejím cílem je stát se jedničkou na trhu v rámci náboru technicky zaměřených odborníků.

 

Společnost ENBRA
Firma ENBRA byla založena roku 1991 a od svých počátků až do dnešní doby se profiluje jako klíčový hráč v oblasti technického zařízení budov. Obchodní a zakázkové aktivity společnosti zahrnují mimo jiné také oblast měření spotřeby vody a tepla, indikace dodaného tepla v bytech, rozúčtování nákladů na vytápění, dodávky bojlerů, kotlů, tepelných čerpadel, energetické audity budov a mnoho dalšího. Společnost ENBRA provozuje rovněž nejrozsáhlejší síť špičkově vybavených autorizovaných metrologických středisek v ČR a SR.

 

Martin Svoboda


Napsat komentář