Prohlášení rektora Univerzity Palackého prof. Jaroslava Millera k ohlasu návštěv předních zahraničních vědců na UP


Univerzita Palackého v Olomouci a její pracoviště dlouhodobě spolupracují se světovou vědeckou elitou. Řada jejích reprezentantů přijíždí do Olomouce jako naši hosté, často tak vůbec poprvé navštěvují Českou republiku. Jen za posledních pět měsíců se na UP představila například teoretička feminismu Laura Mulvey, mediální expert Denis McQuail, politolog Benjamin Barber, postmoderní historik Robert Rosenstone, astrofyzik Lawrence Krauss a lingvista Noam Chomsky.

 


[ad#obsah]

 

Dílo každého z nich se významně podílí na samých základech konkrétního oboru a jmenovaní patří k vůbec nejcitovanějším v globálním měřítku.

 

Za Univerzitu Palackého přitom považuji za žádoucí, aby byla akademická obec i česká veřejnost seznámena jak s odbornými názory, tak i s filozofií předních světových myslitelů, byť se často jedná o názory nekonformní. Schopnost odhlédnout od zavedených výkladů je ostatně jedním z hybných motorů vědy a společenského vývoje a jedině svobodná názorová konfrontace vede k nezbytné pluralitě, která je základem demokracie a nezbytným aspektem vědeckého pokroku.
Působení našich hostů však v médiích i na sociálních sítích nejednou vyvolalo útoky zpochybňující kompetentnost, či dokonce legitimitu zde vyslovených názorů, aniž byla vyhodnocena jejich věcná podstata či kontext.

 

Domnívám se, že je tak demonstrována především neznalost díla hostů Univerzity Palackého a neschopnost českého prostoru otevřeně diskutovat a pochopit jinou perspektivu, než na jakou jsme uvyklí. Jsem našim špičkovým hostům vděčný za jejich odvahu vystoupit s kontroverzními tématy i za jejich pojetí vědce-intelektuála, jenž se angažuje mimo svůj obor rovněž ve veřejných otázkách.

 

Podotýkám, že každý ze jmenovaných svůj vědecký i společensko kritický postoj formuluje zcela jinak a s řadou vyslovených názorů nemusím nutně souhlasit. Univerzita Palackého se však profiluje coby moderní vzdělávací instituce nabízející celou škálu názorového spektra.

 

Ohrazuji se vůči jakékoliv kritice zpochybňující legitimitu vystoupení na akademické půdě, a implicitně tak vedoucí k omezení akademických svobod a vzdělávání.
Za Univerzitu Palackého v Olomouci mohu slíbit, že budeme nadále místem, kam budou zvány, vítány a vyslechnuty elitní vědecké kapacity z celého světa, byť jsou jejich názory či výsledky vědecké práce kontroverzní.

 

Pevně věřím, že se budoucí polemiky budou odehrávat věcně, bez mediálních zkratek a rétorických vulgarizací. Jsme otevřenou univerzitou, kam může přijít diskutovat každý – nechybí-li mu slušnost a intelektuální kapacita.

 

prof. Jaroslav Miller v. r.

 


Napsat komentář