Prohlášení České studentské unie k událostem na Právnické fakultě ZČU


Česká studentská unie (ČeSU), největší síť studentských organizací v České republice, tímto vyjadřuje plnou podporu všem současným studentům bakalářského i magisterského studijního programu na Právnické fakultě Západočeské univerzitě v Plzni.

 


[ad#obsah]

 

Neuvážené a velmi nestandardním způsobem prezentované rozhodnutí Akreditační komise jednoznačně poškozuje studenty této instituce, kteří momentálně žijí v obrovské nejistotě, zda a za jakých podmínek budou moci dokončit studium.

 

Upozorňujeme na to, že studenti rozhodně nejsou viníky současné situace a jsme přesvědčeni, že je třeba hledat a potrestat skutečné viníky. Připomínáme, že řada studentů se naopak velmi aktivně zapojila a zapojuje do snah o očištění této fakulty a jejich nasazení v boji o dobré jméno školy si zaslouží maximální respekt.

 

Tímto stanoviskem rozhodně nezpochybňujeme právo a povinnost Akreditační komise ČR dohlížet na kvalitu uskutečňovaných studijních programů a v případě nutnosti přistupovat i k velmi razantním řešením. Pokládáme však za nutné, aby byla v takových případech vždy plně respektována práva studentů a nedocházelo k situacím, kdy jsou studenti náhle vystaveni reálnému nebezpečí, že jejich několikaleté úsilí přijde vniveč.

 

Jsme přesvědčeni, že je třeba zabránit reálně hrozící křivdě, která by mohla ve svém důsledku ohrozit důvěru studujících ve fungování českého vysokého školství.

 

Vyzýváme proto všechny zúčastněné k urychlenému hledání řešení, které by bylo k prospěchu studentů.

 

 

O České studentské unii (ČeSU)
Česká studentská unie (ČeSU) je největší studentskou sítí v České republice. Zastřešuje více než 35 studentských organizací a unií z vysokých škol různých směrů, od ekonomických a technických, po lékařské, právnické, zemědělské a další.

Síť těchto organizací každoročně pořádá mnoho desítek aktivit s dopadem na stovky tisíc vysokoškoláků. Od provozování studentských médií a pořádání odborných přednášek až po studentské majálesy.

 

 

Jiří Kohout,
předseda České studentské unie

 

 


Napsat komentář